Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
houden examens kan afgeleid worden, dat het Teekenonder-
wijs nimmer op de Lagere school kan worden, wat zoovelen
er zich van hebben voorgesteld. Het behoort tot de zeld-
zaamheden, dat de onderwijzer blijken geeft met voorliefde
zich voor de gestelde eischen liet Teekenen betreifende te
hebben voorbereid, en uit alles wat bij de examens wordt
waargenomen is te constateeren, dat over het algemeen de
onderwijzer van de L. S. niet de man is, wien de bekwaam-
heid kan toegekend worden de jeugdige leerlingen in het
eerste spoor der kunst te leiden. Meenen sommigen, dat de
opleiding voor het Teekenen, die vele onderwijzers zelf
ontvangen hebben, niet aan alle eischen voldaan heeft, en
beschouwen zij dit als de eenige oorzaak van den ongun-
stigen uitslag der examens, dan zou men kunnen verwachten,
dat spoedig de tijd zou kunnen aanbreken, dat hierin ver-
andering ten goede zou komen. Maar wij moeten niet
vergeten, dat, al geven vele onderwijzers door het verwer-
ven van de afzonderlijke acte voor Handteekenen blijken ,
dat het hun niet aan lust en zelfs niet aan aanleg ontbreekt,
dat wij toch niet van de groote meerderheid van hen kun-
nen verwachten, dat gevoel voor schoone vormen en liefde
voor kunst hen bezielt. Wij mogen niet verwachten, dat alle
onderwijzers, ook bij de beste opleiding in het vak Teeke-
nen en hoe bekwaam zij overigens ook in hun vak mogen
worden , goede degelijke begrippen zullen kunnen verkrij-
gen van de eischen aan een goed ornament gesteld. Hiervoor
toch is een afzonderlijke studie en een buitengewone aanleg
noodig.
Wil ik mij gaarne scharen onder hen, die beweren, dat
iedereen Teekenen kan leeren , dan doe ik dit onder deze
voorwaarden, dat men alle gedachten aan kunst daarbuiten
sluite, dat men door Teekenen versta, die voorwerpen door
Teekening voor te stellen , die geheel binnen het bereik
van ieders bevatting liggen. Indien de Teekenkunst zoo
wordt opgevat, dan zal ook van eiken onderwyzer gevergd
worden, dat hij zich in zooverre bekwame, dat hy de
eerste leiding van kinderen in dien zin op zich kan nemen.
Dan zal elk verkregen hooger resultaat kunnen beschouwd