Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
XIV. Gevolgtrekking.
Het voorgaande hoofdstuk deed ons een blik werpen op
den algemeenen toestand, waarin het onderwijzend personeel
zich bevindt in zake het Teekenonderwijs op de Lagere
School. Uit een en ander daarin aangehaald is gemakke-
lijk af te leiden , dat er vele onderwijzers in de Lagere
school werkzaam zijn, die, hetzij door gebrekkige opleiding,
hetzij door geringschatting van de waarde van het Teeken-
onderwijs in hunne school, niet de geschiktheid kunnen heb-
ben dit onderwijs in zulk eene richting te leiden, dat het eeni-
gen invloed zal uitoefenen op de ontwikkeling van kunst,
kunstindustrie of ambacht. Het is toch onmogelijk, dat zij,
die niet dan zeer onvoldoende aan de geringe eischen door
het examen-programma gesteld hebben beantwoord, die daar
duidelijke blijken hebben gegeven , dat zij het Teekenvak
slechts als een noodzakelijk kwaad in het programma be-
schouwd hebben en dientengevolge zich daarop niet met
hart en ziel hebben toegelegd, bij de leerlingen de noodige
liefde voor het Teekenen, voor schoone vormen of praktische
toepassing kunnen opwekken. Wat ook de oorzaak moge
zijn, de veelal ongunstige resultaten, die wij van het Tee-
kenonderwijs aan de kweekelingen van Kweek- en Normaal-
scholen te zien krijgen, zouden tot het besluit kunnen
leiden, dat het Teekenonderwijs nimmer op de Lagere
school tot haar recht zal komen.
Gelukkig dat er het feit tegenover gesteld kan worden,
dat zeer vele onderwijzers in de praktijk werkzaam zijnde
blyken geven , dat zij de waarde van dat onderwijs gaan
beseffen. Lnmers de gewone onderwijzersacte geeft de be-
voegdheid tot het geven van Teekenonderwijs op de L. S.;
doch desniettegenstaande beijveren velen, voorzien van die
akte en ook van die voor hoofden van scholen, zich om ook
de afzonderlijke acte L. O. Teekenen te verkrijgen. Maar
hoe groot dit getal ook moge zijn in vergelijking met het
aantal, dat door de invoering der wet voor het Teekenonder-
wijs op de Lagere school noodig is geworden, zal dat
niet toereikend kunnen zijn. Uit de resultaten van de ge-