Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
de projectievisclie kennis door sommige Commissiën niet hoog
geacht schijnt te worden en dat door dezen niet wordt in-
gezien dat juist die wetenschap van den onderwijzer het
mogelijk maakt het Teekenonderwijs op de Lagere school
op een peil te brengen, dat de waarde ervan door een
ieder zal erkend kunnen worden. In een verslag uit Gronin-
gen toch kon men uit daarin voorgestelde wyziging van
het programma o. a. lezen : Bij de voorgestelde regeling is
het begrip van projecties en doorsneden vervallen. De Com-
missie meent, dat het weinige, dat daarvan kon gevraagd
worden, geen waarde heeft voor de Lagere school en der-
halve veilig kan gemist worden. Is het eenmaal zoover
gekomen, dat elk onderwijzer in het bezit tracht te komen
van de acte Handteekenen , zooals die jaarlyks door een
afzonderlijke (Jommissie wordt uitgereikt, dan zou volgens
mijne meening liet ondei'zoek naar de kennis van perspec-
tief, projectie en de bedrevenheid in het Teekenen bij de
onderwijzersexamens gerust kunnen vervallen.
Deze akte toch geeft meer waarborgen voor de bekwaam-
heid in de door mij bedoelde vakken, dan die, welke ver-
kregen kunnen worden door het onderzoek daarnaar bij de
gewone onderwijzersexamens. Wordt al in het programma
van die afzonderlijke acte Handteekenen de kennis van pro-
jecties en doorsneden niet bij name genoemd, in werkeli'k-
heid toch moet de candidaat voor die acte blijken geven
van vertrouwd te zijn met de projectieleer. Daar toch ,
waar bekendheid met de perspectief geëischt wordt en per-
spectievische constructiën met eenige vaardigheid uitgevoerd
en verklaard worden , is de kennis van projectieleer van
zelf daaronder begrepen, omdat het eene zonder het andere
niet bestaanbaar is. En daarom is het een gelukkig ver-
schijnsel , dat het laatst verschfenen verslag van het acte-
examen Teekenen L. O. ons doet weten , dat nimmer te
voren de uitslag zoo gunstig is geweest, dat 185 candida-
ten met onderwijzersacten slaagden, en dat de waargenomen
vooruitgang zich over alle vakken van het examen uitstrekte.