Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
öl
. vallig passen en nieten een scliets te voorschijn, die zonder
grove fouten eene perspectievische afbeelding was van het
voorbeeld, maar van wezenlijke bedrevenheid konden zij zel-
den getuigen. Ten einde te weten te komen of de candidaten
bekend waren met de meest voorkomende perspectievische
verschijnselen, gaven zij gedeeltelijk begonnen Teekeningen
van eenvoudige voorwerpen ter voltooiing of wel foutieve
perspectievische schetsen ter verbetering. Ook hieruit moest
dan veelal blijken , dat de meesten der candidaten zich in
dit vak niet thuis gevoelden, dat zij te veel hulp meenden
te moeten zoeken in uit boeken opgedane, doch onbegrepen
lesjes , om deze vraagstukken te beantwoorden. Van eene
toepassing van perspectievische kennis, verkregen door erva-
ring, door veelzijdige oefening, was zelden iets te bespeuren.
Over de eischen, door het programma gesteld en waarop
ik op blz. 32 vgl.de bijzondere aandacht gevestigd heb, zal ik
uitvoeriger zijn dan over de anderen. Zal uit de volgende
hoofdstukken duidelijker worden, waarom de bijzondere aan-
dacht op de begrippen van projecties en doorsneden door
mij gevestigd wordt, het hier onmiddellijk volgende zal
daarvoor redenen geven. Het heeft vooral mijne aan-
dacht getrokken, dat in de verslagen van de gehouden
examens, zooals die door de verschillende Commissiën zijn
opgemaakt, zoo weinig gespi'oken wordt van de resultaten,
die verkregen zijn bij het onderzoek naar de „begrippen
van projecties en doorsneden." .Tuist op dit gedeelte van
het examen is door de meeste deskundigen in Xoord-Brabant
blijkbaar eenigszins nadruk gelegd. Meestal werden door
hen perspectievische schetsjes van weinig samengestelde voor-
werpen den candidaten voorgehouden en eischten zij van
hen, dat zij die voorgestelde voorwerpen door gewone
projectievische schetsen zouden vertolken. Zij meenden door
deze handelwijze zich liet best op de hoogte te kunnen
stellen van de door hen blijkbaar vooropgestelde praktische
resultaten, die door de beoefening der Teekenkunst te ver-
krijgen zijn. Die kunst toch moet ons in staat stellen
onbekende vormen aan anderen mee te deelen. Zij konden
daardoor zoo volkomen mogelijk een oordeel vellen, zoowel