Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
naar de bekwaamheid in het vak ^Teekenen" bijna geheel
denzelfden indruk hebben ontvangen als de Commissiën in
andere provinciën. *)
Ik heb dikwijls de pi'oeven, die afgelegd werden in het
Teekenen naar plaat, vergeleken met de resultaten van
het onderwijs in eene eerste klasse eener Hoogere Burger-
school. In die klasse toch wordt hetzelfde onderwerp het
meest behandeld. Mijn oordeel leidde er van zelf toe om
de uitkomsten in die scholen bevredigender te noemen, dan
die van hen , die toch werkelijk proeven komen afleggen
van hun bekwaamheid voor het geven van Teekenonderwijs
op de Lagere school. Waren hier ook op den algemeenen
regel uitzonderingen te maken en kon vooral bij het laatst
gehouden examen opgemerkt worden , dat vooruitgang is
waar te nemen, toch kan ook van hen, die de beste proe-
ven afgeleverd hebben , gezegd worden , dat het hun aan
de handigheid ontbreekt, die zoo noodig is om anderen, al
zijn dat kinderen, voor te gaan en in te lichten. De onbe-
holpen en angstvallige handeling, in den regel waargeno-
men bij het aanvangen der Teekening, maakten op mij
steeds een pijnlijken indruk. Het sterkst kwam dit uit bij
het Teekenen naar de natuur. Aan de eenvoudige eischen
door het programma gesteld werd in den regel al zeer
slecht voldaan. Een vier- of zeszijdig prisma toch was
meestal het door de deskundigen gekozen onderwerp , dat
zij als schetsteekening vei langden uitgevoerd te zien , en
alléén , indien de tijd zulks toeliet, eischten zij eene door
aangebrachte schaduwtinten meerdere afwerking. Werd nu
en dan ook het regelmatige achtvlak tot onderwerp geno-
men niemand zal kunnen beweren , dat daar , waar hun
was opgedragen te onderzoeken of candidaten voor het onder-
wijs bedreven waren in het schetsen en schaduwen van een
meetkunstig lichaam naar de natuur, de hoogste eischen
gesteld waren. En toch hoe weinigen gaven blijken van
„bedrevenheid." Vv'el kwam bij sommigen na lang en angst-
•) Als deskundigen traden in Xoord-Brabant op de H.H. A. G. Schuil,
A. F. Gips, A. Asselbergs, P. A. Kraanen en B. J. Bouwmeester Jr.