Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
oefenen voor het laten copieëren van eenvoudige figuren of
geteekende voorstellingen van voorwerpen, waardoor de leer-
lingen alleen te doen hadden met lijnen in onverkorten stand.
Aan deze leerwijze is men getrouw gebleven tot op dezen
tijd ; alleen meende men te moeten zorgen , dat die voor-
beelden ontleend zouden worden aan de menigte vlakver-
sieringen uit vroeger en later tijd, waarop door de bijzondere
aandacht, die aan de kunstnijverheid was geschonken, het
oog bijna uitsluitend gevestigd was. Het is echter ook
spoedig gebleken , dat, gaat men die verschillende aan de
kunstnijverheid ontleende motieven op de Lagere school
brengen , de tijd er toe gaat ontbreken om daar voor de leer-
lingen die geheimen der Teekenkunst te ontsluieren, waar-
door het mogelijk is een lichaam op een vlak voor te stellen.
Want al brengt men het daar zoover met hen, dat zij in
staat worden een aanvang te maken met het Teekenen naar
de natuur , dan nog kosten deze oefeningen weer zooveel
tijd en duurt het zoolang , eer zij zoover geoefend zijn in
het zien en weei'geven van perspectievische verkortingen ,
dat het onmogelijk wordt deze oefeningen voor hen tot
praktische aanwending pasklaar te maken. Immers aange-
nomen dat het mogelijk is om in de weinige uren, die
op de L. S. voor het Teekenen beschikbaar zijn, het resul-
taat te verkrijgen , dat de leerlingen nauwkeurig de ge-
geven yzerdraad- en blokmodellen kunnen teekenen , dan
is nog niet verkregen wat men noemen kan een praktisch
resultaat. Ik heb nog maar zelden leerlingen gezien , die
het tot op die hoogte in het Natuurteekenen gebracht
hadden , dat zij van die kunst een praktisch gebruik wis-
ten te maken. Het is heel wat anders nauwkeurig zien
en perspectievische verschijnselen opmerken dan perspectie-
vische wetten toepassen, zooals dat noodig is bij praktische
aanwending der Teekenkunst. Wanneer wij de examenver-
slagen nalezen , die betrekking hebben op de proeven van
Teekenkunst bij de onderwijzers- en hoofdonderwijzersexa-
mens , dan is daaruit wel ongeveer te leeren, wat men
van de leerlingen der L. S. verwachten kan.