Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I. Gescliiedeiiis.
Ku.nstxijverheiu en Teekenondeuwi.js.
a. Inleidhuj. Het was in liet jaar 1877, dat te Am-
sterdam een internationale wedstrijd werd gehouden van de
tentoonstelling van Kunst toegepast op Nyverheid. Die
wedstrijd was uitgeschreven door de Afdeeling Amsterdam
der Vereeniging tot l)evordering van Fahrieks- en Hand-
werksnijverheid in Nederland.
Dat jaar, met eenige voorafgaande en daaropvolgende ,
hoe merkwaardig zijn zij niet te noemen voor hen, die in
het Teekenonder wijs in Nederland Ijelang stellen.
In die jaren vooral was het oog belangstellend gevestigd
op den toestand der Nederlandsche Kunstnijverheid; de
oorzaken werden opgezocht van den heerschenden toestand
en de middelen besproken , waardoor de gewenschte ver-
andering te verkrijgen zou zijn.
Het was niet alleen de genoemde Vereeniging , die zich
toen in het bijzonder Kunstnijverheidsbelangen aantrok;
de Zustervereeniging , de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid toch , was reeds eenige jaren
werkzaam , om dat voor te bereiden , wat men meende,
dat in de bestaande toestanden verandering ten goede kou
brengen.
Ook de Maatscliappij tot Nut van het Algemeen deed
het hare om de aandacht te vestigen op onhoudbare toe-
standen , en bleef niet achter wei'kzaam op te treden en
te doen , wat nu , na ongeveer twintig jaren de vruchten
van dat werk kunnen genoemd worden.
De Nederlandsche Kunstnijverheid staat op een lagen
trap , was algemeen het oordeel dier dagen.