Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
kunnen worden tot de klasse voor het Natuurteekenen f
maar ook daar weer, als gevolg van zijn gebrek aan oefe-
ning in het Lijnteekenen, zich eene herhaling moeten ge-
troosten van de allereerste beginselen van het Natuurteekenen^
Nu zoude tegen deze bedenking aangevoerd kunnen wor-
den, dat herhaling van het eens geleerde geen andere dan
gunstige gevolgen kan hebben en dat zulk een leerling in
elk geval veel voor heeft boven andere nieuwe leerlingen,
die niet zulke vruchten van de Lagere school genoten heb-
ben. Men kan niet ontkennen dat er in genoemde gevallen
gevaar bestaat voor ontmoediging.
Kan geconstateerd worden , dat reeds heden de invloed
van het Teekenonderwijs op de L. S. duidelijk merkbaar
is bij de aanvangsklasse in Hoogere Burger- of Teeken-
scholen , tot heden is mij niet gebleken , dat de vruchten
van dien aard zijn, dat dit aanleiding kan geven tot boven-
genoemde zwarigheden. En toch is het de illusie van hen,
die zich voor de invoering van het Teekenonderwijs in de
L. S. veel moeite getroost hebben, dat het resultaat daar-
van zou zijn, dat men op Middelbare en daarmede gelijk-
staande scholen ontheven zou worden van het onderwijs
geven in de allereerste gronden van het Teekenen. (Zieblz.22)
Het kan daarom een punt van overweging worden, of het
niet wenschelijk is , dat ook in de L. S. het gebruik van
passer en liniaal worde ingevoerd. Men bedenke , dat in
de L. S. in dit opzicht zes leerjaren staan tegenover één
H. B. S. of een half jaar Teekenschool. Werd dit gedaan,
dan was in elk geval eene volkomen aansluiting te krijgen
met het voortgezet Teekenonderwijs.
e. Het Teekenonderwijs op de Lagere school als een
afgerond geheel.
Niet slechts de in het vorige hoofdstuk behandelde kwes-
tie gaf mij aanleiding eenige gedachten omtrent het Tee-
kenonderwijs op de L. S. aan het papier toe te vertrou-
wen. Ik ben er van overtuigd, dat dit als voorbereidings-
onderwijs steeds beter aan de eischen zal gaan voldoen.
Vele van de handleidingen , die in zoo grooten getale ver-