Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
lijk goed op de hoogte komen van de gronden der Teekenkunst
en zijn daardoor voor een praktische toepassing voorbereid.
Vergelijken wij dit leerplan met de meest aanbevolene
leerplannen voor de Lagere scholen, dan merken wy op,
dat de leerstof, die voor die scholen aangegeven wordt, bijna
geheel overeenkomt met die voor het elementair onderwys
aan die scholen , waar het L. O. moet voortgezet worden.
Aan de L. S. ontbreekt echter in den regel (en het wordt
ook zelden aanbevolen) het Teekenen met behulp van in-
strumenten en het projectievisch Teekenen. *)
d. Het Teekenonderwijs op de Lagere school
als voorbereiding.
Indien wy het Teekenen op de L. S. geheel alleen be-
schouwen als eene voorbereiding der leerlingen tot later
te ontvangen Teekenonderwijs, dan zouden zij , die met
gunstige resultaten de L. S. verlaten, wat de afdeeling
Hand teekenen betreft, bekwaam geacht kunnen worden
voor het tweede leerjaar van eene Teekenschool. Maar aan
het Teekenen in die tweede klasse, waar men het projectie-
teekenen als leerstof heeft aangenomen, diende eene goede
oefening in de behandeling van instrumenten, alsmede het
aanleeren van de kennis van het construeeren van meet-
kundige figuren vooraf te gaan. Dit ontbreekt dezen leer-
lingen ten eenenmale, en zy moeten dus voor die tweede
klasse afgewezen worden. Het gevolg is, dat het eerste
leerjaar van de Teekenschool, wat het Handteekenen betreft,
voor hen een herhalingsjaar wordt. Hebben wy op eene
Teekenschool met een van de L. S. komenden leerling te
doen, waarvan de resultaten , het Teekenen betreffende,
tot de gunstigste behooren, dat hij n.1. in zooverre geoefend
is in het natuurteekenen, als sommigen meenen dat op die
school te bereiken is, ook dan nog zal hij de oefeningen
van het eerste leerjaar moeten herhalen, om toegelaten te
*) In een artikel van het Maandblad 11e jaargang No. 1 : „Het Teeken-
onderwijs op de L. S. door D. B. A. J. Brugma," leest men: „Door
hypothesen is men er toe gekomen het Teekenonderwys op de L. S. op
te vatten als een verkleinde editie van het Middelbaar onderwijs.