Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
in (leze openbaar te maken, in de hoop, dat deze bespre-
king er iets toe zou kunnen bijdragen om , al mogen de
allereerste resultaten niet bevredigend zijn , te voorkomen
dat dit niet de oorzaak zoude worden van mindere belang-
stelling in een leervak, waarvan ik overtuigd ben, dat het
zegenrijke vruchten kan dragen voor iedereen.
Uit de aanstipping van feiten uit de geschiedenis van
het Teekenonderwijs na 1877 moet duidelijk de overheer-
schende invloed gebleken zijn van de zich verheffende kunst-
nijverheid, dat bijna van het Teekenonderwijs niets anders
verlangd werd als bevordering van die nijverheid en dat,
niettegenstaande menigmaal verkondigd is, dat het Teekenen
moet worden een tweede taal, waarvan iedereen zich be-
dienen kan , dan , wanneer de gewone taal niet toereikend
is , het Teekenonderwijs er zelfs tot heden nog lang niet
op berekend is om de leerlingen deze taal machtig te doen
worden en dat dit in geen geval op de Lagere school het
geval is. De grief tegen het Teekenonderwijs in de L. S.
aangevoerd , mij ter oore gekomen , is bijna eensluidend :
Jiet leidt tot 'jeen iwatdisch- resultaat".
h. Doel van het Teekenonderwijs op de Lagere school.
In de 12<le Algemeene Vergadering van de Nederl. Ver-
eeniging voor Teekenonderwijs, gehouden den 19 April 1892,
is o. a. door mij gezegd: „Het op de Lagere school gege-
ven Teekenonderwijs moet en kan slechts eene voorbereiding
zijn voor later meer volledig te ontvangen onderwijs op
de daarvoor speciaal ingerichte scholen. Wij zijn er allen
van overtuigd , dat hij , die slechts Teekenonderwijs heeft
ontvangen in de L. S. en dat niet voortgezet heeft,
daar zeker zeer weinig, wat zeg ik, daar g e e n e r 1 e i
voordeel van zal hebben.*)
In een artikel van mjjn hand, voorkomende in het Maand-
blad der Nederl. Vereeniging voor Teekenonderwijs, kan
men dezelfde zinsnede terugvinden met de bijvoeging echter,
dat ik daarbij (dleen het materieele doel van het Teeken-
') Zie Maandblad gewyd aan 't Teekenonderwijs enz. 8 Jaargang Xo. 12.
, 9 „ . i.