Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
in Lagere en Middelbare scholen het' Teekenen hebben
onderwezen , brachten de wenschelijkheid aan den dag om
verschil te maken en te behouden tusschen het examen-
programma , wat het Teekenen betreft, voor de Onder-
w ij z e r s a c t e en dit gedeelte van het examen voor het
H o o f d o n d e r w ij z e r s diploma. Het bleek noo-
dig om de eischen van de eerstgenoemde acte lager te stel-
len dan zij thans voor de tweede zijn en aan het diploma
voor hoofdonderwijzer een toevoeging te geven; n.1. om
daarbij op te nemen den eisch, dat de candidaat een goed
inzicht hebbe van het Teekenonderwijs in de Lagere school
in zijn geheelen omvang. Dat verschil is daarom zoo noo-
dig, omdat voor alle examenvakken, die in de programma's
van beide acten voorkomen, van den Hoofdonderwijzer meer
gevraagd wordt dan van den Hulponderwijzer en de nood-
zakelijkheid om de studie in die vakken te blijven voort-
zetten, als het eerste diploma is behaald, een zeer heilzame
prikkel moet worden genoemd , een prikkel ook voor het
Teekenen zeer onmisbaar. Het is de overtuiging der Com-
missie dat het in het belang van het Teekenonderwijs zou
zijn indien het gedeelte, dat in het examen-programma
voor de acte van Hoofdonderwijzer over het Teekenen spreekt,
zou luiden als volgt:
Handteekenen.
(t. Bedrevenheid in het Teekenen op papier van een
niet al te samengestelde vlakversiering naar een plaat.
b. Bedrevenheid in het schetsen en schaduwen naar de
natuur van een groep meetkunstige lichamen.
c. Kennis van de hoofdbeginselen der doorzichtkunde.
d. Kennis van een goeden leergang voor het Teeken-
onderwijs in de Lagere school.
Xaiiiensde Xederlaiidsche Vereeniging voor Teekenondermjn
w. g. W. B. G. MOLKENBOER, Voorzitter.
D. LAKO , Pie Secretaris.
e. l'ro<jramma voor de Ondericijzersacte.
De Staatscourant van 28/29 December 1890 bevatte de
Koninklijke Besluiten betreffende het Teekenen bij de exa-
3