Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
maken van het teekenen aan eenig vak van nyverheid be-
hoort op de L. S. niet te huis. Bij het verlaten der L. S.
op 13jarigen leeftijd moet het meerendeel der leerlingen
in staat zijn een gewoon en niet moeielijk voorwerp uit
onze dagelijksche omgeving , zooals stoof, emmer , flesch
enz. naar de natuur op eenvoudige wijze te teekenen. De
eerste oefeningen kunnen in de laagste klassen aanvangen.
Zij bestaan in rechte lijnen, rechtlijnige figuren, regel-
matig gebogen lijnen, figuren, samengesteld uit rechte en
regelmatig gebogen lijnen , vrij gebogen lijnen , figuren en
versieringen uit genoemde lijnen samengesteld.
Het nateekenen van afbeeldingen van relief is bij deze
oefeningen onvoorwaardelijk uitgesloten ; want waar relief
wordt afgebeeld, behoort dit naar de natuur te geschieden.
De eerste gronden van de wetten van het zien en de
ruimte worden verklaard met behulp van lichamen in yzer-
draad en de overeenkomstige blokmodellen , vierzijdige pi-
ramide, kubus en driezijdige prisma, kegel en cilinder. Met
een goede handleiding , wat goeden wil en ijver , kan de
gewone onderwijzer(es) de eerste oefeningen leiden. Het
onderwijs in het teek enen naar die versieringen , waarbij
een vaardige hand en een goed gezicht op zuiverheid in
vrij gebogen lijnen vooral voor den onderwijzer onmis-
baar zijn, en het teekenen naar de natuur dienen te wor-
den opgedragen aan een onderwijzer, die meer opzettelyk
zijn studie heeft gemaakt van het teekenen.
c. Voorlichting van Rijkswege.
Had de Ned. Vereeniging voor Teekenonderwijs het hare
gedaan , later werden op last van Z.E. den Minister van
Binnenlandsche Zaken de bekende conferentiën gehouden ,
waarbij het opmerking verdient, dat de inlichtingen, door
de Vereeniging gegeven, met geringe wijzigingen daarbij
als grondslag gediend hebben.
d. Onttverp-programma onderwijzersacte.
De Ned. Vereeniging van Teekenonderwijs had op voor-