Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
voor de verbetering van de nijverheid en icel in het bijzonder
van de Kunstnijverheid van groot gewicht is, en er aan te
herinneren, dat de Vereeniging in die ineening niet alleen
staat, daar het duidelijk spreekt uit het feit dat onder-
scheidene gemeenten reeds op al hare scholen het elemen-
tair Teekenonderwijs hebben ingevoerd , komt zij tot het
uitspreken van de stelling: ,Het is noodig dat dit algemeen
geschiede; doch daartoe dient het Teekenonderwijs als ver-
plicht leervak bij het lager onderwijs te zijn voorgeschreven.
IX. Het Teekenonderwijs op de Lagere
school na 188».
Wordt in het begin van dit geschrift het jaar 1877 als
een voor het Teekenonderwijs belangrijk tijdperk bestem-
peld, niet minder gewichtig voor het Teekenonderwijs hier
te lande is het jaar 1889. Was reeds bij de wet van 1857
het Teekenen onder de vakken, waarin op de Lagere scho-
len onderwijs kon gegeven worden, opgenomen , — toen
toch hoopte men dat het spoedig tot een algemeene invoe-
i'ing daarvan komen zou, — eerst in de laatste jaren vóór
1889 was hiervan meer ernstig sprake. Na 1877 werd de
behoefte aan dat onderwijs dringender gevoeld ; van ver-
schillende zijden werd gewezen op het nut van het Teeken-
onderwijs en werd er op de invoering als verplicht leervak
aangedrongen.
Hoewel eerst niet opgenomen onder de voorgestelde wijzi-
gingen in de wet op het Lager onderwijs, werd het Teekenen
toch bij amendement daarin gebracht. De wetsvoordracht
werd aangenomen , en daardoor staan wij heden voor het
feit dat het Teekenen is verheven tot een verplicht leervak
op de Lagere school.
a. Voorlichtingen , tiitgegaan van de Nederlandsche
Vereeniging voor Teekenonderwijs.
De Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs, die