Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
volstrekt noodig is uitsluitend voor liet Teekenen lokalen
in te richten, gold als een bezwaar; terwijl in de derde
plaats aangevoerd werd, dat het Teekenonderwijs niet voor
alle leerlingen kon dienen. Vooreerst meende de Minister
het niet voor alle meisjes verplichtend te mogen maken ,
en daar niet alle kinderen aanleg voor Teekenen hebben
en het hun ook dikwijls later niet te pas zal komen, daar-
om is, wat in het algemeen voor meisjes waar is, ook
voor jongens ten platten lande waar. Het Teekenonderwijs
is voornamelijk daar van belang, waar het gegeven wordt
in de steden aan jongens , die later amhaclitsonderivijs of
Middelbaar onderwijs willen volgen.
Daarom werd er de voorkeur aan gegeven eene poging te
beproeven om van den Hoofdonderwijzer een examen in het
handteekenen te vergen, dat niet te diep gaat, en bovendien
aan het scheppen van inrichtingen , waar Teekenonderwijs
zoodanig gegeven wordt, dat Teekenmeesters gevormd wor-
den, en dus de weg gebaand om het Teekenonderwijs alge-
meen te maken. De Minister durfde niet op zich nemen
dit alles in den gegeven termijn van 6 of 10 jaren te doen,
waarom hij adviseerde het amendement van den heer Moens
te verwerpen. Wij weten het, de Tweede Kamer verwierp
met 58 tegen 16 stemmen het amendement van den heer
Moens om het Teekenonderwijs op te nemen.
YIII. Adres viin de Nederlaiidsclie A>reeiiigiiig
voor Teekenonderwijs.
Xa 1880 is er zooveel en door vereenigingen en door
particulieren en door het Rijk gedaan om de bovengenoemde
bezwaren te weerleggen of uit den weg te ruimen, dat wij
nu reeds bijna vijf jaren staan voor het feit, dat in elke
Lagere school, hetzij die een jongens-, hetzij die een meisjes-
school is, hetzij zij gevonden wordt in stad of wel te
platten lande, en ook al is het zoo goed als zeker dat de
leerling na de Lagere school geen andere inrichting van