Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Passer en liniaal mogen daarby niet gebruikt worden.
De twee volgende jaren van den vierjarigen cursus zou-
den wij wensclien besteed te zien aan het teekenen naar
de natuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van blokmodel-
len , cubus , pyraniide , prisma enz. , later kegel, cylinder
en bol, met behulp van eenvoudige draadfiguren. Bij deze
Teekenoefeningen zullen aan de leerlingen bevattelijke ver-
klaringen gegeven worden , waartoe de onderwijzer volko-
men in staat moet zijn. Na het teekenen van blokmodellen
en hunne groepeering onderling zouden voorwerpen uit
het dagelijksch leven , een stoel, een bank , een kastje ,
een tafel of ander meubel tot voorbeeld kunnen strekken.
Bij het einde van dezen vierjarigen cursus kan de leerling
dan inderdaad hand en oog geoefend hebben en voldoende
voorbereid zijn tot de verdere opleiding aan de Middelbare
school. Het elementaire Teekenonderwijs zou daardoor op
de Middelbare school geheel kunnen vervallen, zoodat men
daar zou kunnen beginnen met pleistermodellen. Niet lan-
ger zouden de Teekenonderwijzers aan Hoogere Burgerschool
of Burgerdag- of Avondschool dan behoeven te klagen over
de onvoldoende ontwikkeling hunner leerlingen , maar ook
zou het onderwijs veel meer kunnen worden uitgebreid.
Yll. Ministerieel liesluit van 18S0.
De in het bovenbedoeld rapport uitgesproken wenschen^
zy zijn in vele opzichten vervuld. Van alle kanten is aan-
gedrongen op het verkrijgen eener schoolwet, waarbij het
Teekenen op de Lagere school onder de vei'plichte vakken
zou worden opgenomen. De argumenten, waarmede in
1880 het opnemen van Teekenen door den Minister werd
bestreden, zijn in den laatsten tyd geheel vervallen. Toen
heette het, dat het aan geschikte onderwijzers in het vak
zou ontbreken, die tegelijk paedagogen waren, en dat die
zelfs in tien jaren onmogelijk zouden te vinden zijn voor
de 2800 scholen in Nederland. Ook de meening, dat het