Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
groot belang stelde in liet Teekenonderwijs op de Lagere
school. Vooral een der op de agenda voorkomende punten
van behandeling, ,Het Teekenonderwijs op de Lagere
school", gaf aanleiding tot lange en breedvoerige discussiën.
Toen reeds, in 1881, bleek het, dat men met dat onder-
was een anderen weg op wilde , als tot dien tijd gevolgd
was. Het werd duidelijk , dat de tijd zich kenmerkte door
een hernieuwd leven op dat gebied. Opnieuw werd de
wensch uitgesproken , dat het Teekenonderwijs onder de
verplichte leervakken der Lagere scholen werd opgeno-
men , en werd het noodig geacht dat de Vereeniging die
invoering zou in de hand werken en voorbereiden. En het
bleek duidelijk uit de vele handleidingen , die toen reeds
in bewerking waren, dat de richting al bepaald was, welke
het Teekenonderwijs zou nemen bij eventueele invoering
van dat onderwijs op de Lagere school.
Beginnen met de rechte lijn, waarvan verschillende com-
binatiën moeten geteekend worden om tot het samenstellen
van banden en het teekenen van rechtlynige figuren te
komen.
Die figuren verdeelen, waardoor aanleiding gegeven wordt
tot het vinden van een menigte motieven. Na regelmatige
figuren behandeld te hebben , komen voorwerpen uit het
dagelyksch leven , als kannen en vazen , met strenge ver-
mijding van elke perspectievische voorstelling, aan de orde ;
of wel, en dit is algemeen, regelmatige figuren worden als
grondvorm aangewezen voor verschillende bladvormen, waar-
door men komt op het gebied van het vegetale ornament,
voor zooverre deze rechtstreeks aan het plantenrijk zijn
ontleend.
Die voorbeelden bestaan dan ook uit gestileerde blad- of
bloemvormen, waarbij door sommigen alleen gebruik gemaakt
wordt van bekende en rechtstreeks aan de natuur ontleende,
door velen ook van conventioneele ornamentale vormen.