Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
Haarlem was voorgegaan. Maar niet alleen in genoemde
steden oefende de Kunstnijverheidsbeweging op het onder-
wijs haren invloed uit; bijna in elke eenigszins belangrijke
plaats van ons land is het teekenonderwijs na 1877 in
vele opzichten belangrijk gewijzigd , en heeft die reorga-
nisatie voornamelijk tot doel gehad: "de studie van
het ornament op den voorgrond te plaatsen."
V. Nederliiiidsclie Vereeniging voor Teekenonderwijs.
De Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs,
opgericht den 15 Oktober van 1880 , heeft zeer veel bij-
gedragen om het Teekenonderwijs in Nederland in vele
opzichten te wijzigen en te verbeteren. Door haar is er
eene onderlinge verstandhouding der Nederlandsche leeraren
in het leven geroepen , die door jaarvergaderingen , waar
de belangen van het Teekenonderwijs besproken worden ,
en door de uitgave van hun orgaan, ,het Maandblad gewijd
aan de belangen van het Teekenonderwijs en de Kunst-
nijverheid in Nederland veel heeft bijgedragen om een-
zelfde richting in het leven te roepen. Een opmerkelijk
feit is het, dat als een gevolg van het algemeen streven
om de Kunstnijverheid boven het peil te verheffen, waarop
zij zich te dier tijde bevond, niet alleen de bijzondere
aandacht werd gevestigd op het Teekenonderwijs in het
algemeen als voornaamste middel, maar dat al zeer spoe-
dig het Teekenonderwijs in de Lagere school in het bijzon-
der de belangstelling ging wekken. Het kon dan ook niet
anders dan dat, waar zulk een krachtige drijfveer werk-
zaam was om het Teekenonderwijs op de Lagere school
te bevorderen , op dat onderwijs zelf de stempel van
den geest des tijds op merkbare wijze werd ingedrukt.
a. Invloed der Ned. Vereeniging voor Teekenonderwijs
op het onderwijs in de Lagere school.
Op de eerste jaarvergadering der Ned. Vereeniging voor
Teekenonderwijs bleek het al dadelijk, dat die Vereeniging