Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
het ware geroepen zich de eer voor te behouden van in
ons land hierin voor te gaan en beschouwde zij Haarlem
als de aangewezen plaats , waar een proef met de beste
hoop op een gunstigen uitslag zou kunnen worden genomen.
Op 14 December 1878 werd het besluit genomen om op
een bescheiden voet eene teekenschool voor Kunstnijver-
heid in Haarlem te openen , eene teekenschool, die in ver-
band zou staan met het museum. Die teekenschool voor
kunstnijverheid, gevestigd in verband met het Museum voor
Kunstnijverheid te Haarlem , is den 7 Januari 1879 plech-
^ tig geopend in tegenwoordigheid van Heeren Burgemeester
en Wethouders , eenige Leden van het Hoofdbestuur en
het Departementsbestuur der Maatschappy en verschillende
belangstellenden. Door den Heer A. C. Kruseman, Lid
der Commissie van het Museum en van het Hoofdbestuur
der Maatschappij , is daarbij eene toespraak gehouden , *)
die getuigt van eene liefde , en men kan zeggen van een
hoogen ijver voor de bevordering van kunstnijverheid,
die reeds onzen lezers moet gebleken zijn uit de verba-
zende haast, waarmede deze school was tot stand gekomen,
indien zij gelet hebben op de datums 14 December 1878
en 7 Januari 1879.
De buiteng3wone y ver, waarmede de Commissie van
het museum hare taak opvatte , de zich in alles keniner-
kende drift, waarmede sommige besluiten werden uitge-
voerd ^ kan beschouwd worden als oorzaak , dat de eerste
jaren van het bestaan dier school niet beantwoordden aan
de verwachting, die bestuurderen daaraan toegedacht
hadden. Kunstindustrieel onderwijs was hare leus ; maar
zij opende een teekenschool, waar leerlingen werden opge-
nomen, die nog niet de minste voorbereidende oefeningen
hadden gemaakt en waarvan dus niet verwacht kon
■worden, dat zij in de eerste vier jaren blijken konden
geven , dat het onderwijs aan die school beantwoordde aan
het doel, waarmede zij gesticht was. De toenmalige
*) Zie het Tijdschrift van Jan. 1879 van de Ned. Maatschappij ter
bevorderiiig van Xijverheid.