Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
in de versiering van nijverheidsvoortbrengselen daar ingang
te doen vinden, waar het in de eerste plaats noodig was. *)
Maar men deed meer; evenals elders begreep men dat
het onderwijs ook hier het voornaamste aandeel moest en
kon hebben in de verbetering of de verheffing der Ned.
Kunstindustrie en dat het museum slechts een leermiddel,
dat wel onder de voortreffelijkste kon gerangschikt wor-
den , maar toch altijd slechts een hulpmiddel kon zijn in
de handen van den onderwijzer. Keeds in het jaar 1878^
dus in het jaar volgende op de opening van het museum,
had de Commissie zich gezet tot de overweging , in hoe-
verre op de beste wijze kon woorden voldaan aan den
wensch , om van de Maatschappij van Nijverheid en haar
museum eene inrichting van onderwijs voor Kunstnijver-
heid te doen uitgaan. Verschillende tijdschriften over
Kunstindustrie hadden die Commissie , naar zij meende,
op de hoogte gebracht van de uitmuntende inrichtingen
van onderwijs in de voornaamste hoofdsteden van Europa,
en vele verzamelde bescheiden liadden haar bekend ge-
maakt met een aantal scholen van Hooger en Lager
onderwijs en met de daar gevolgde methoden , zoodat dit
alles haar bij uitstek te stade kwam. Was zy door
beperkte geldelyke krachten gedwongen af te zien van
het stichten eener inrichting op groote schaal of voor
hooger opleiding bestemd, toch meende men, dat door
zich vooreerst tot lagere , maar daarom niet minder prak-
tische maatregelen te beperken , men toch kon bijdragen
tot de verbetering en de veredeling der Kunstnijverheid.
Door het bezit van haar museum gevoelde zij zich als
*J Het waren de beeren Le Comte, Joost 't Hooft, Boersnia en Bouw-
meester, die, op uitnoodiging der Maatschappy in verschillende departe-
menten voordrachten hebben gehouden. Le Comte in Haarlem , Zutphen,
Middelburg, llotterdam , Den Haag, Leiden en Delft; Joost 't Hooft in
Haarlem, Den Haag, Delft, Rotterdam en Utrecht; H. L. Boersma in
Haarlem; B. J. Bouwmeester Jr. in Haarlem, Utrecht, Assen, Groningen,
Breda, Hoorn, Arnhem, Purmerend, Middelburg ; E. van Saher in Nykerk,
Leeuwarden , Sneek , Joure, Groningen, Assen , Purmerend, Amsterdam,
Breda, Delft, Utrecht, Haarlem, T^ochem; T. G. SehiU in Haarlem, Lei-
den , Amsterdam.