Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
111. liet Teekeiionderwijs
op de Lagere School vóór 1 87 7.
Wanneer ik spreek van het Teekenonderwijs op de Lagere
•School van vóór het jaar 1877 , dan heb ik het tijdvak
op het oog , dat aanvangt met de invoering van een nieuwe
wet op het Lager Onderwijs , waarbij het teekenen onder
de vakken van het uitgebreid lager onderwijs Averd opge-
nomen, dus van 1857 tot 1877.
Slechts van dien tijd af kan er, voor Nederland ten
minste, sprake zijn van eene ernstige beweging op het
gebied van het teekenonderwijs op de Lagere School; en
het was dan ook toen, dat de Maatschappij tot Xut van
het Algemeen een prijsvraag uitschreef, betreffende „Eene
Handleiding van het Klassikaal Onderricht in het Tee-
kenen , ten gebruike van onderwyzers in de Volksschool."
Men veriangde die handleiding naar de Leerwijze van
Dupuis ingericht *). Het gevolg hiervan was , dat er in
1858 drie antwoorden ingeleverd werden, waarvan er twee,
hoewel zij niet aan de gestelde voorwaarden voldeden ,
toch zooveel goeds bevatten , dat aan den Heer Plaatzer
van der Huil, teekenonderwijzer te Haarlem , opgedragen
werd , met behulp van die Bouwstoffen eene handleiding
samen te stellen, die met de voorwaarden zou overeen-
*) Omstreeks het jaar 1830 traden de Gebrs. Dupuis met hunne methode
in het openbaar op. De goede resultaten trokken spoedig de aandacht
van deskundigen, terwijl het genootschap tot verbetering der methoden
van onderwijs te Parijs een onderzoek liet instellen , dat alleszins bevre-
digend was. Door den Minister CJuizot werd voor enkele inrichtingen ,
■waar teekenonderwijs werd gegeven, de invoering dier methode bepaald,
terwijl zij , nadat bij een gehouden concours bleek dat zij proefhoudend
•was, aan alle dergelijke inrichtingen werd voorgeschreven. Ferdinand
Dupuis, de uitvinder van de draadmodellen, werd in 1841 dajirvoor be-
noemd tot Ridder van het Legioen van Eer. De methode , die het eerst
in Engeland werd gevolgd, verspreidde zich spoedig over verschillende
plaatsen van Europa. Zij deed voor ons land het eerst hare intrede in
Maastricht, en wordt tot heden, in beginsel althans , hier te lande nog
gevolgd. Opmerkelijk is het, dat juist in Frankrijk, het geboorteland dier
methode, deze thans zeer weinig in tel is en door velen streng wordt
iifgekenrd.