Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Auteur: Bouwmeester, B.J.
Uitgave: Leeuwarden: M.O. Jongbloed, 1895
Leeuwarden: Coöperatieve Handelsdrukkerij
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2274
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202737
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school: geschiedenis, doel en methoden, tevens handleiding bij de praktische teekenoefeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
II. Teekenonderwijs,
De ontwikkeling van het Teekenonderwijs in ons land
ging hand aan hand met die van de Kun tnij verheid;
want bij den ijver, dien men van verschillende kanten
waarnam om de Kunstnijverheid te bevorderen , bleek het
telkens, dat men inzag, dat alle tentoonste lingen, alle
wedstrijden en alle niusëen niet in staat zouden zijn om
de daarvan gekoesterde verwachtingen te bereiken, indien *
die middelen niet krachtig gesteund werden door een goed
geregeld en algemeen gegeven Teekenonderwijs. '
De toestand , waarin zich het teekenonderwijs heden ten *
dage bevindt, en de richting, waarin het zich thans beweegt,
zijn een natuurlijk gevolg van de groote beweging dier
dagen. De richting zelfs , die het Teekenondt rwijs op de
Lagere School genomen heeft, is bepaald ge\v'orden door
het wachtwoord van 1877, Toepassing run Kvnst op voor-
werpen van Nijverheid. *
Wil men een juist oordeel vellen over het te^;enwoordige
teekenonderwijs op de Lagere School, dan ih het noodig ^
bekend te zijn met de omstandigheden, die invloed hebben
uitgeoefend op den toestand daarvan. Laten \ ij even over .
de Geschiedenis van het Teekenonderwijs op do L. School
onzen blik gaan , dan merken wij op , dat v( «ir 1877 bij
vele mannen, die toen krachtig hebben gewirkt om dat
onderwijs te bevorderen, andere beweegkrachtti werkzaam ^
waren dan bij hen , die na dien tijd op nieuw voor dat ^
onderwijs gingen ijveren. Moge voor een (i[)pervlakkig j
beschouwer dat verschil niet spoedig in het )0g vallen,
zij , die zich ernstig afvragen , voldoet het tegenwoordige
teekenonderwijs op de Lagere School gegev( n aan alle ^
billijke eischen , die men daaraan stellen mag en kan,
zullen tot de overtuiging komen , dat bij veel verbetering
ook in sommige opzichten achteruitg.ang is waar te nemen;
maar vooral dat, noch vóór 1877 , noch na dien tijd,
gezegd kan worden, dat voor de verschillende kategoriën^
waarin wij de J^agere Scholen kunnen rangschikken, wegen
zijn aangewezen , waarlangs men zal komen tot de meest
gewenschte resultaten.