Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
VI. Om van huiten Ie leeren.
Hoe vroolijk ben ik weer ontwaakt!
De slaap heeft mij zoo frisch gemaakt, .
O, lieve God, wat zijt Gij goed,
Dat Gij mij rustig slapen doet!
Ei, maak ook, dat ik dezen dag
Gezond en vroolijk blijven mag.
GOEv., Fab. en Ged.
AVONDBEDE.
Eer wij 't hoofd ter ruste buigen,
Waar ons leger is gespreid.
Willen we onze dankbaarheid
Aan den goeden God betuigen
Voor den zegen ons bereid.
Wil, O, Vader! ons vergeven,
Wat in onbedachtzaamheid
Door uw kindren is misdreven: —
Laat ons droomen heel den nacht
Van der Englen trouwe wacht!
II EUE.

Vroeg op en vroeg naar bed te zijn,
Dat is de beste medicijn.
Wat ik noij hebben moet; — Vrouw Spin; —öoeverneür, Prettige
Deuntjes en Liedjes, blz. 20 en 34.
VII. Om te zingen. Zingende Kinderwereld, no. 23. Zoo dansen
wij.
VIII. Sdirij[oefeningen. De letters o en t, benevens eenige voor-
oefeningen tot het maken van de letter v; herhaling van de letter-
vormen , die reeds bij de kinderen bekend zyn.
nouMAN, Aansch. Leesléenv. ,3e druk.
i