Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
steenen, die daardoor hun steun verliezen, brokkelen af en laten
groote schilfers vallen. In den vorigen winter is een heele steen
losgegaan en er uit gegleden. Toen ik laatst in den tuin kwam, zag
ik een vogeltje gedurig heen en weder vliegen naar den muur.
Heel vlug wipte hij in het gat, dat de uitgevallen steen had achter-
gelaten , en weldra wipte hij er weer uit. Het vogeltje had het
heel druk. Ik begreep wel, wat het daar deed; ik wilde het diertje
niet bang maken. Kunt gij wel raden wat het vogeltje deed ? 'k Heb
gisteren eens voorzichtig naar binnen gezien, toen het vogeltje lang
uitbleef. Och, wat zag ik een aardig nestje en welke lieve, kleine
vogeltjes. Zij hadden nog niet eens veeren en piepten van blijdschap
en verlangen naar hunne moeder.
Andere vertellingen: De looze muis; l. leopold. Mosroosjes n®.
28. — De ivolf en de zeven geitjes; Vyfde Leesboekje.
YL Om van buiten te leeren.
VROECx OP.
Vogeltje, wat zingt gij vroeg!
Pas ontwaak ik uit mijn droomen,
Of ik hoor u in de boomen:
Is de dag niet lang genoeg?
Knaap, als ik mijn morgenzang
Reeds een tijdlang heb gezongen,
^'jt gij eeret uw bed ontsprongen:
Schijnt de dag u dan te lang?
w. reiï5kin01i.
HET MUISJE.
De vrouw. Muisje, foei! wat zie ik daar! steelt gij zoo mijn suiker maar?
Het muisje. Lieve vrouw, ik weet geen raad, als gij 't mij niet houden laat;
want mijn kleintjes piepen zeer, en ik heb geen kruimpje meer.