Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
vookbekicht. vil
alleen in hoofdtreUken opgegeven. Wat overigens in eene bepaalde
orde daarop volgt, moet eigenlijk ter geschikter plaatse daarmede
worden saamgeweven tot één geheel. Zóó vinden daar telkens hare
plaats de sprfickopfeninqen, vermeerderd met andere, waartoe de les
aanleiding geeft, alsmede de verlelling en de fieheiigenoefeiiing, die
erop volgen. Vooral de vertellingen moeten, naar aanleiding van
't gesprokene, als daarin t' huis behoorende, vrij worden voorge-
dragen , altijd gewijzigd naar de omgeving en de behoefte der
leerlingen. De onze zijn daarom altijd kort, meer eene aanwyzing
dan een voorbeeld. Ik moet hierbij opmerken, dat door eene ver-
gissing bij de correctie der drukproeven, op blz. 81 eene der ver-
tellingen is weggebleven; men kan die echter vinden op blz. 7 en
8 in het vijfde Leesboekje.
Men houde steeds in 't oog, dat eerst na de heldere opvatting
der voorstellingen, na de juiste onderscheiding van de spraakgeluiden
het leeren kennen van de daarvoor gebruikte letterleekens volgt, en
dat de leesoefening eerst aan de beurt is, wanneer de letterteekens
goed worden onderscheiden. Waar 't noodig is, kan men 't een en
ander door 't van buiten leeren van een versje of 't zingen van
een liedje afwisselen en daardoor de belangstelling der kleinen
gaande houden.
De schrijfoefeningen, die ermede gepaard kunnen gaan, had ik
gaarne meer nauwkeurig aangewezen; typographische bezwaren
stonden ervoor in den weg. Ieder ouderwijzer zal echter gemakkelijk
eenige orde en regelmaat in de aanvankelijke schrijfoefeningen weten
te brengen, die eigenlijk alleen tot latére, meer opzettelijke dienen
voortebereiden. Eene eigenMjke schrijf-lees-leerwijse moge voor onze taal.