Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
II. Sprpfkoefeningpii. De zaag is een gereedschap. — Eene zaag
is dun. Eene zaag is plat en lang. Eene zaag is van staal. Eene
zaag heeft een handvat, een zaagblad. Het zaagblad heeft veel
scherpe tanden.
Ik zaag het hout. Gij zaagt eene plank. Hij zaagt een boom. Ik
•schaaf eene plank. Gij boort een gat. Hij slaat een spijker. De
knecht zaagde een balk.
Wie klopt? Wie zaagt? Wie metselt? Wie smeedt? Wie bakt? —
De verver verft en schuurt. De kleermaker naait. De smid hamert. De
tuinman graaft. De wever weeft. De bakker bakt. De metselaar metselt.
Het huis is oud. Het huis is bouwvallig. Een nieuw huis wordt
gebouwd. De muur wordt gemetseld. De plank wordt geschaafd.
Het hout wordt gezaagd. De timmerman heeft vlijtige knechten.
De timmerman bouwt een huis. Wij wonen in een huis.
III. Hel Letterteeken. Het woord wordt, bij duidelijk vóór- en na-
spreken, in zijne enkelvoudige spraakgeluiden ontleed. Vooreerst
vestigt men de aandacht der leerlingen op den hoofdklank, de aa.
De letter/.7a?iA- wordt, ook door 't opnoemen van gelijkluidende
woorden, duidelijk in 't oor geprent, en eindelijk vastgeknoopt aan
den letteroorm. De vorm van het letterteeken wordt wèl opgevat
en onderscheiden, ook door vergelijking met de reeds bekende vor-
men. Nu volgt de g, die als slotletter het gemakkelijkst wordt onder-
■"scheiden. Vergelijking van den lettervorm met bekende voorwer-
pen kan zeer nuttig zijn; zoo van de aa met een paar zwemmende
eendjes, of van de g met een krakeling. Eindelijk beschouwt men
de z; vergelijkt vooral letterklank en teeken met den vorm en 't
geluid der s, die bij de leerlingen reeds bekend zijn. Do wijze,
waarop dat alles kan geschieden, behoeven wij bij de volgende
oefeningen niet altijd even uitvoerig op te geven.
Nu beginnen oefeningen, waardoor de leerlingen zullen leeren,