Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
Het Leesboek. Nadat deze oefeningen van het schoolbord zijn ge-
lezen en naar aanleiding daarvan besproken, wordt het Eerste
Lees boe kje ter hand genomen, teneinde de leesoefening uit het
boek te beginnen met de daarin voorkomende Leeslesjes. Zij
bestaan slechts uit eenvoudige spraakvormen en korte uitdrukkingen.
Het klein getal spraakgeluiden en letterteekens, die tot dus verre
door het kind zijn aangeleerd, is nog; onvoldoende om een een-
voudigen zin te vormen. Dat komt echter overeen met de begaafd-
heid der kinderlijke ontwikkeling; want het kind denkt en spreekt
aanvankelijk ook in korte uitdrukkingen en onvolkomen zinnen. De
spreekoefeningen bereidden hem reeds voor, om weldra kleine vol-
zinnen te lezen, zoodra hij de letterteekens zal kennen, die noodig
zijn om de woorden te vormen, daartoe vereischt.
Bij het lezen van deze eenvoudige leeslesjes moet de onderwijzer
daarom veel spreken, verklaren en vertellen, opdat de alleen staande
uitdrukkingen met elkander in verband treden als deelen eener
samenhangende gedachte. De aanleiding daartoe geven voor een
deel de plaatjes, die bg de lesjes zijn gevoegd, voor het overige
kan de onderwijzer het gewenschte verband op verschillende wijzen
aanduiden. De leesles moet nu reeds het kind iets geven te denken,
en do gedachten, die bij hem worden opgewekt, moeten in het
gedrukte woord een vorm voor hem aannemen; zijn lezen moet
zijn het opnemen van denkbeelden.
- Gedurende deze leesoefening uit het boek is die op het bord
reeds tot de behandeling van de eerste plaat der volgende afdeeling
overgegaan.