Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi voorbericht.
en de onmiddellijke toepassing van het geleerde tot het samenvoegen
en lezen van woorden als uitdrukking van eene voorstelling, een
begrip of eene gedachte, is zóó niet door vroegere leerwijzen opgevat.
Ofschoon de praktische toepassing dier beginselen uit het tweede
gedeelte onzer Handleiding blijkt, reken ik toch eenige opmerkingen
daaromtrent niet overbodig.
Bij de behandeling van iedere plaat is, in eene bepaalde orde,
een belangrijke voorraad van leerstof bijeengebracht, opdat de on-
derwijzer, ook bij herhalingslessen, eene ruime keuze zou hebben.
Het doel dier praktische lessen is alleen , om den algemeenen geest van
het onderwijs, de manier van behandeling, in korte trekken aan te ge-
ven , geenszins dat zij als modellen voor letterlijke navolging moeten
dienen. De onderwijzer staat boven de Handleiding en doet daaruit qf
naar aanleiding ervan voor de behoeften zijner klasse of van zijne
leerlingen eene verstandige keuze. Daar deze Handleiding ook in
handen zal komen van hulponderwijzers en kweekelingeu, die veelal
met de leiding van 't onderwijs der aanvangsklasse zijn belast, meen
ik hier voor eene misvatting, die geenszins in mijn doel ligt, te
mogen waarschuwen.
Zooals ik mij voorstel, maakt de aanschouwingsoefening, waartoe
iedere plaat aanleiding geeft, telkens de kern van de les uit. Is
't mogelijk, dan wordt die oefening vastgeknoopt aan de beschouwing
van het voorwerp zelf, en dient de plaat alleen, om dat voorwerp
later voor de voorstelling der leerlingen te vertegenwoordigen. Daarom
staat er dan ook op iedere plaat slechts één voorwerp, groot ge-
noeg, om door eene geheele klasse duidelijk herkend te worden.
Voor den inhoud dier aanschouwingsoefeningeii is de stof telkens