Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
§ 5. Ilerhalitig van het geleerde.
De letterteekens en klanken, die de leerlingen thans leerden
kennen, geven reeds ruime stof tot het vormen van woorden, korte
spreekvormen en enkele eenvoudige volzinnen, 't Is hier dus de
plaats om, ter herhaling en bevestiging van 't geleerde, eenige
leesoefeningen te laten volgen. De oefening in het lezende opvatten
van eenvoudige woorden stelle men niet te lang uit. Zij eischt veel
inspanning van de leerlingen en valt, vooral doordien de lees-
oefening uit weinig elementen is samengesteld, hun thans vrij
gemakkelijk.
Ten einde ruime stof tot oefening en herhaling aan te bieden,
volgt hier eene reeks van enkele vormen, waaruit men, naar eisch
van de vorderingen der leerlingen, eene keuze kan doen.
De onderwijzer zal wel doen, wanneer hij in een kort en aan-
schouwelijk verhaal de uitdrukkingen, die hij wil laten lezen, te
pas brengt en ze, naar aanleiding daarvan, als leesoefening voor
de leerlingen op het bord schrijft. Daardoor wordt de opmerkzaam-
heid gewekt en gaande gehouden, en vooral — de leerlingen vatten
de woorden in eene bepaalde beteekenis op en denken bij 't geen
ze lezen. Het tot bewustheid brengen van voorstellingen, begrippen
en denkbeelden is reeds bij de eerste leesoefeningen van 't hoogste
gewicht. Ook is het van belang, om bij de oefeningen tot herhaling
bjj afwisseling gebruik te maken van den vorm der schrijfletters.
De leerlingen zullen met het onderscheiden daarvan weinig moeite
hebben, omdat onze druk- en schrijfletter over 't algemeen niet
veel van elkander verschillen. Zij zullen de leesoefening weldra
even vlug opvatten in beide lettervormen.
Leesoefeningen. Roos en peer, — noot en peer, — hoed en pel, —
pen en pot, — poes en hoen, — poot en peer.
Boumak, Aansch. Leesleerw. SJo druk. 5
l/