Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
deze woorden en zegt ze na: pen, pel, bed, bel, schel, geld; ik
heb, ik ben, ik leg, ik zet, hij telt, zij belt, het spel.
Welken klank hoort gij in die woorden ? Wij zullen die letter
op het bord schrijven: e. Hoort nog eens, en zegt mij langzaam
na: p- e- n. Welk geluid hoort gij 't eerst ? p. Gij hebt dat reeds
meer gehoord. In welk woord dan? Hier staat de letter; laat haar
hooren. Daar is de p- e- n. Welk geluid hoort gij 't laatst ? Dat is
wat nieuws. Past op: n. Dat geluid gaat door den neus. Als gij
uwen neus dicht knijpt, kunt gij die letter niet uitspreken. Be-
proeft het eens. Neen het gaat niet. De neus moet er bij, en houdt
ook den mond open. Spreekt mij na: n. Hoort weer deze woorden:
man, pen, loon, spin, kan enz. (Men laat vooral den slotklank dui-
delijk hooren). Wij zullen ook dien letterklank afbeelden. Ziet hier,
dit teeken heeft twee beenen. Ze zijn door een boogje verbonden.
Gij zoudt dat ding op uwen neus kunnen zetten. Hoe heet het?
Noemt nu deze letterklanken: e, p, n. Wij zullen er ook woorden
van samenstellen. Ziet hier en leest: en, een, aan; oop, eep, oep.
(Deze oefening kan met de reeds bekende letterteekens worden
voortgezet). Hoe heet het andere voorwerp, dat op deze plaat is
afgebeeld? Dat is een pot. Zegt mij langzaam na: p-o-1. Welken
klank hoort gij in dien naam zeer duidelijk ? — o. — Er zijn nog
meer woorden, waarin dat geluid voorkomt; luistert maar: pot, kort,
bord, stok, kop, klok enz. Ik zal ook voor dien klaak een letter-
teeken op het bord schrijven. Ziet hier: o.
Gij hebt ook dat teeken reeds meer gezien. In welk woord ? Welk
onderscheid is er tusschen beide letters ? Hoe heet dit dubbele tee-
ken? — 00; hoe heet het enkele? — o. Hoe heet dit dubbele tee-
ken? — ee; en het enkele? — e. Onthoudt nu deze letters goed.
Hoe heeten zij ? Spreekt weer uit: p-o-t. Welken letterklank hoort
gij 't eerst? Gij kent het teeken daarvoor reeds; daar staat het p.
Hoe zegt gij ? Wulken letterklank hoort gij 't laatst ? Ook het teekeu