Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
en nuttigs lezen. Leert nu maar vlijtig. Eerst duidelijk spreken en
dan nauwkeurig lezen. Daarvoor zullen wij eenige oefeningen houden.
IL Spreekoefeningen. De steenen pot is breekbaar. De ijzeren
pot is sterk. De kookpot hangt over het vuur. Het vuur komt in
den doofpot. — De suikerpot is klein. De kleine suikerpot. — De
melkpot is gebroken. De gebroken melkpot. — De inktpot is klein.
De kleine inktpot. — De pen is lang. De lange pen. — De inkt
is zwart. De zwarte inkt.
Deze pen is de mijne. Mijne pen is dun. — Die pen is de hare.
Hare pen is lang. — Gene pen is de zijne. Zijne pen is nieuw. —
Deze pen is goed.
Tk schrijf met de pen. Hij drinkt uit den pot. De inkt is in den
inktpot. Ik leer schrijven. Wij leeren lezen. Schrijft gij al ? Wij
schrijven een woord. Hoe heet dat woord? Schrijft langzaam. Hij
leest een woord. Lees duidelijk. Hij schrijft eene letter. Hoe heet zij ?
De mensch kan denken. Wij 'schrijven onze gedachten. Wij lezen
de woorden. Gij schrijft op de lei. Ik schrijf op het bord. Gij leest
uit een boek. Leest gij ook van het bord?
Daar is een pot. Wat is er in? De pot valt om. De steenen pot
breekt ras. De pot is gebroken. De scherven liggen op den grond.
Morst niet met den inkt.
III. Het Letterteeken. Welke voorwerpen ziet gij op deze plaat?
Noemt het eerste voorwerp. Zegt mij na: Daar eene pen. Ziet
mij naar den mond; ik zeg u den naam nog eens voor: p-e-n.
Welken klank hoort gij het duidelijkst? Noemt dien. Wij zullen
den letterklank weder afbeelden; gij kent het teeken reeds, dat ik
daarvoor gebruik. Ziet hier: e. Bij welke letter hebt gij dien vorm
reeds meer gezien ? Welk onderscheid is er tusschen beide ? Hoe
luidt nu deze letterklank? ee; hoe de andere? e. Luistert nu naar