Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
zult gij raet de pen leeren schrijven; waarop? Wat is nog meer
tot het schrijven noodig? Om te schrijven'heeft men inkt noodig.
De inkt is eene zwarte vloeistof Kinderen moeten voorzichtig zijn
met den inkt. Met inkt kan men licht morsen. Waarin wordt de
inkt bewaard? Daar staat de inktpot afgebeeld. Hier heb ik een
inktpot. Beziet dat voorwerp eens. Welken vorm heeft het? Welke
deelen merkt gij daaraan op ? De inktpot heeft een voet, een hals
en ook een rand. Wijs die deelen aan. Hij wordt met dit klepje
gesloten. Waarom? De inkt zou anders door stof verontreinigd
worden; hij zou uitdrogen. Wanneer sluit men den inktpot? Kent
gij meer potten? Een melkpot, een kookpot, een bloempot, een sui-
kerpol. Wat doet men in die potten ? Hoe heet een pot van steen ?
Hoe noemt men een pot van ijzer ? De steenen pot is door den
pottenbakker gemaakt. De pottenbakker maakt pannen en potten.
Hij maakt ze uit weeke klei. Daarna worden ze in den heeten oven
hard gebakken. Het steengoed of aardewerk koopen wij in den steen-
winkel. — Waarvan is deze inktpot gemaakt? Ziet gij hier nog
meer, dat uit glas bestaat? Het glas is eene nuttige stof. Nader-
hand zult gij leeren, op welke wijze het door de menschen gemaakt
wordt. Zijn alle inktpotten van glas? Welke kleur heeft de inkt?
Komt, wij willen ook eens schrijven. Ik zal u op het bord iets
voorschrijven. Waarmede doe ik dat? Kunt gij reeds lezen, wat ik
u voorschrijf? Beproeft het eens weer. Lezen en schrijven zijn nut-
tige kunsten. Door het schrijven kunnen wij onze gedachten aan
anderen mededeelen. Wie leest, verneemt, wat een ander gedacht
heeft. De .mensch kan denken. Wij kunnen de gesprokene woorden
ook opschrijven. Welke woorden heb ik u reeds voorgeschreven?
Ik zal het nog eens doen ? Waarmede schrijft gij ? Waarop ? Wie
wil eens dit letterteeken op zijne lei schrijven? Naderhand zult gij
nog beter leeren schrijven, dan schrijft gij als vader op het papier
met pen en inkt. Als gij goed leert, zult gij later ook veel goeds