Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
De Plalvn v'när 't. eérslc aansclioiiiveiijl! leesonderwijs, die bij deze
Handleiding behooren, zijn besterad, om tot leiddraad te dienen bij
het aanvankelijk léesonderwijs van de aanvangsklasse der lagere school.
Zij is voorzeker niet de minst belangrijke onzer schoolklassen.
De paedaijogiel: eischt daar, in de eerste plaats, de geestelijke
onliviklidhig van 't kind op te wekken en te leiden; de manlsrhnppij
verlangt, dat het er r^ds dadelijk op de baan worde gebracht, die
tot oefeniiu] en kennis bidt. Aan beider wensch te voldoen is het
doel, dat we trachten te bereiken door hot eerste onderrklil aan
doelmatige aänse/wuwinfjsoefeninfien vast te knoopen.
Do beginselen, waarop onze Leerwijze rust, blijken, vertrouw ik,
duidelijk genoeg uit het beschouwende deel der Handleiding zelve,
gelijk de toepassing ervan uit het praktische. Iets geheel nieuws
geeft die leerwijze eigenlijk niet, daar dezelfde beginselen reeds
ten tijde van de invoering der verbeterde leesleerwijze ten grondslag
gelegd en in toepassing zyn gebracht. Alleen de samenvatting in
een korter bestek, door de ontleding en opvatting van alle spraak-
geluiden in één woord, het daardoor leeren kennen van alle lelter-
teekens, die voor de zichtbare voorstelling ervan vereischt worden,
V
%