Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Hoe heet dat voorwerp? — Dat is een hoed. Hoe zegt de smid,
als hij den hamer neerslaat? h! En als gij hard geloopen hebt?
h- h! Zullen wij ook dien klank afbeelden ? Daar staat hij ; hij gelijkt
wel een stoeltje, waarop de jongen, die zoo hard geloopen heeft,
kan gaan zitten. Welk geluid maakt hij ? Als gij dit teeken ziet,
denkt dan aan den houthakker; — hoe slaat hij met de bijl? —
Leest nu: oor, hoor; eer, heer; oos, hoos; oop, hoop; oed, hoed.
Spreekt dat woord eens langzaam uit: h- oe- d. Welk geluid hoort
gij het laatst? d. Ook dien letterklank zal ik voor u afbeelden.
Daar staat hij: d. Hoe heet dat teeken ? d. Denk maar aan den
hoed. Zoo zegt ook uw klein zusje, als zij moeder goedendag zegt:
d, d. Leest nu weer: oos, doos; oor, door; ood, dood; eed, deed.
Noemt nog eens deze teekens: oe, h, d. Hoe heet dit stoeltje? h.
Hoe zegt de koe? En hoe heet deze letter? oe. Hoe zegt uw zusje,
als zij moeder goedendag zegt? — d, d!
IV. Leesoefeninc). De woorden, die men uit de reeds aangeleerde
letterteekens kan samenstellen, worden nu langzaam gelezen en
tevens besproken. Ze zijn de volgende:
oor- hoor, door.
eer- peer, heer.
oer- roer.
oos- roos, poos, doos.
ees- pees.
oes- poes.
oop- hoop, doop.
eep- reep,
oep- roep, soep.
ood- rood, dood.
eed- reed, deed.
oed- hoed, hoep.
De leeslesjes, die uit deze vormen zijn samentestellen, komen
voor in het Eerste leesboekje, blz. 6.
V. Vertelling. De kleine Marie is een lief meisje. Zij is altijd
gehoorzaam en vriendelijk tegen iedereen. Daarom heeft zij van
moeder onlangs eene mooie pop gekregen. Daarmede mag makie