Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Een strooien hoed. — De hoed van de vrouw. Een vrouwenhoed.
De hoed is een kleedingstuk. Is de schoe ook een kleedingstuk ?
"Wie draagt een hoed? Een kind draagt geen hoed. "Wellce hoed
heeft een breeden rarid?
"Wie maakt den hoed? De hoedenmaker maakt geen jas. De
hoedenmaker verkoopt hoeden. Verkoopt hij ook petten ? Het meisje
draagt een strooien hoed. De jongen draagt eene pet. De man draagt
een zwarten hoed.
Hoe groet gij ? De man neemt den hoed af. De man zet den hoed
op. "Wanneer zet gij uwe pet af? Een kind moet beleefd zijn ? "Wie
is beleefd? Zijt gij ook beleefd'? Een zoet kind is altijd beleefd.
Ik groet mijne ouders. Wij groeten onzen onderwijzer. Ik groet,
als ik in de school kom. Ik groet, wie mij ontmoet. Groet gij ook?
Een kleed moet zindelijk zijn. Een kind moet niet morsig zijn.
Een kind moet beleefd zijn. Wie moet beleefd zijn?
Een kleed is fraai. Een zindelijk kleed is fraai. Een vuil kleed
is niet fraai. Is een gescheurd kleed ook fraai?
III. Het Letterteeken. Wat ziet gij op deze prent? Wij zien een
hoed. Ziet mij naar den mond, luistert goed. Dat is een h-oe-d.
Welken klank hebt gij het duidelijkst gehoord ? oe. Wij willen dien
klank op het bord afbeelden. Eerst den geopenden mond, dan den
halfgeopenden mond. Ziet, daar staan twee teekens; spreekt nu uit:
oe. Ik zal u meer woorden noemen, waarin men dien klank hoort.
Luistert wel: boek , roet, roep , bloed, boer, roer, stofy, goed, zoel i
spoed. Welken klank hebt gij gehoord ? Past weer op ! Ik moet leeren.
Bloed is rood. De koek is zoet. Roet is bitter. Op den stoep. Bij het
roer. Roep de meid. Lees goed. Pas goed op. Maak spoed. De boer
ploegt. Hoe heet de letterklank, die hier staat ? Als ^ij deze letter
ziet, denk dan maar aan de koe. Hoe zegt de koe? Leest nu
weer: oe.