Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Wanneer bloeit de pereboom ? Wanneer is de peer rijp ? Wan-
neer is de peer niet rijp ? Hoe smaakt de peer ?
De roos is eene bloem. De peer is eene boomvrucht. De peer is
geene bloem. — De roos riekt aangenaam. De peer smaakt lek-
ker. — Ik ruik eene roos. Ik eet eene peer. Ik eet geene roos.
Riekt gij wel eene peer?
III. Het Letterteeken. Wat heb ik hier ? Eene peer. Ik zal u dat
woord nog eens duidelijk voorzeggen; ziet mij naar den mond.
Welken letterklank hoort gij het duidelijkst? ee. Wij zullen dien
letterklank afteekenen. Ziet hier dien qeopenden mond. Nog een
tweede er bij. Zegt mij dien klank na. Als gij dit teeken ziet,
opent dan uwen mond en zegt duidelijk: ee. Nu zal ik u namen
voorzeggen, waarin gij dien letterklank hoort: peer, heer, meer,
leer. Hier is eene peer. Dag, mijnbeer. Nog eens weer; heen en weer.
Ik leer. Het weer is mooi. De roos is teer. Eene plant leeft. Mijn
kleed is nieuw. Uw kleed is mooi. Wie kan nog meer woorden noe-
men, waarin men dien klank hoort? Luistert maar: zweep, beer,
leest, veer, kleed, steen, breed, heet.
Wij zullen de ee nog eens op 't bord schrijven, en daarnaast dit
teeken: r, gij kent het reeds. Hoe heet het? Wij leerden het kennen
bij de roos. Leest nu: eer, oor. Maar er is nog meer. Hoe heet
deze lekkere vrucht? Eene peer. Knijpt uwen mond toe en zegt
mij dan na: p.
Hoe doet vader, als hij den rook sterk uit zijne pijp blaast?
Blaast nu eens evenzoo. Hier staat het teeken: p. Luistert weer naar
deze woorden: roep, koop, loop, pop, pijp, kip, raap, sloep, kap, kop.
IV. Leesoefeninq. Geeft nu acht, ik zal u voorschrijven, spreekt
duidelijk uit: eer, peer; oos, poos, roos; eep, reep; oop, roop;
Hoe heeten deze ronde pannekoeken ? Hoe heet deze ratelman ?
Hoe bakt het pannetje? Hoe blaast men uit de pijp?
BoujiAX, Aansch. Leesleerw. 3e druk. 4