Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
bloeien zeer veel fraaie bloemen in den tuin en op het land. Dan
hebben de vogeltjes hunne nestjes gebouwd in de heggen, in de
boomen, ja zelfs op het vlakke veld, midden tusschen de bloemen.
Vele vogeltjes kunnen een aardig liedje zingen, dat zij ons doen
hooren, wanneer wij wandelen in den tuin, tusschen de fraaie
bloemen, of op het land in 't groene gras. Kent gij ook van die
vroolijke zangertjes? In den tuin hooren wij het vinkje, de kool-
mees; in het bosch den nachtegaal; op het dak de zwaluw, de
spreeuw. Op het veld ook nog den kwartel, de rietmusch, den
vroolijken koekkoek en den dartelen kievit. Weet gij, wanneer de
vogels gaarne zingen en de bloemen hare blaadjes ontvouwen voor
den zonneschijn?—Wel geraden. — Des morgens vroeg, wanneer de
zon opgaat, dan zingen de vogels het meest; in de lente dan pronken de
bloemen het schoonst. Zij zijn des morgens nog met glinsterende bolle-
tjes omhangen, die als kleine glazen koralen in de zon schitteren. Dat
zijn de dauwdroppels. Op den middag is het voor de bloemen en de
vogeltjes te heet. Dan kruipen de vogeltjes onder de groene bladeren
der boomen, en de bloempjes laten hare kopjes hangen. Wilt gij dus
recht veel genoegen hebben van 't gezang der vogelen en van de
fraaie kleuren der bloemen , dan moet gij des morgens vroeg opstaan
en in den tuin of naar het veld gaan. Beproeft dat eens. Gij zult
dan zien: Vroetj op en vroeg naar bed dat geeft de meeste pret. —
Van waar komen al die bloemen ? De bloemen, het gras en al de
planten groeien van kleine zaadkorreltjes uit de aarde. Wij kunnen
ze ook op eene prent afbeelden, of op het bord, zooals gij hier
voor u ziet. Iets ontbreekt er toch nog aan; wat is dat wel ? Wat
onderscheid is er tusschen de bloemen in den tuin en die wij hier
geteekend hebben ? — Deze geteekënde bloemen groeien en bloeien
niet. — Bloemen en planten, die uit de aarde groeien en bloeien,
leven even goed als wij allen en als de vogeltjes, die zoo fraai
kiinpen zingen. De meiischen kunnen hun dat leven niet schenken.