Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
De volledige toepassing van den leergang moge nu uit de meer
praktische behandeling van iedere plaat afzonderlijk blijken. Wij
zullen alleen de eerste groep met eenige uitvoerigheid behandelen
en bij de overige de uitwerking aan den praktischen onderwijzer
overlaten.
Wat echter in de volgende afdeeling dezer Handleiding gegeven
wordt, beschouwe men slechts als proeve van behandeling, waaruit
de algemeene strekking eenigszins mag blijken. De onderwijzer, die
't algemeene doel der oefeningen wel heeft begrepen, weet zelf,
hoe hij de denkbeelden kan uitwerken. Waar 't pas geeft, zal hij
dan ook eene vertelling, een versje, een liedje bij zijn onderwijs
invlechten of van andere middelen gebruik maken, die de belang-
stelling zijner leerlingen kunnen opwekken of gaande houden. Eene
praktische uitvoering kan immers niet worden voorgeschreven. Vooral
zij dit opgemerkt van de spreekoefeningen, 't Komt ons van't hoogste
belang voor, dat men van deze oefeningen veel gebruik maakt en
'ze met zorg uitvoert. Evenwel schuift men ze 't best hier en daar
tussohen de andere oefeningen in; ze zouden anders zeker eentonig
en doelloos worden.
Wat wij dus met eenige orde hebben bijeengevoegd, bljjve aan
de verstandige toepassing van den onderwijzer overgelaten. Onder
deze voorwaarden kunnen wjj thans tot het praktisch gedeelte van
onze leerwijze overgaan.