Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hfi
Voor het gebruik bij de schoolklasse zijn de Leesboekjes geschei-
den in vijf stukjes, die zich achtereenvolgens aansluiten bij de
hoofddoelen van onzen leergang.
Het Eerste leesboekje bevat leesoefeningen, samengesteld uit de
spraakgeluiden, die bij het bespreken van plaat 1—4 zijn aangeleerd.
Het klein getal spraakklanken, daardoor beschikbaar, beperkt den
inhoud van de leesles, maar versterkt zeer de oefening, die er
noodig is voor den kleinen lezer, om in de samenvoeging van letter-
teekens een woord te zien, dat eene voorstelling vertegenwoordigt.
Het Tweede leesboekje volgt op de oefeningen, die naar aan-
leiding van plaat 5—9 zijn gehouden. Do uitbreiding van het getal
der spraakgeluiden stelt voor de leesoefening meer taalvormen be-
schikbaar en geeft daarom eene belangrijke uitbreiding aan den
inhoud der leesles.
Dat is nog meer het geval bij het gebruik van het Derde lees-
boekje, wanneer de leerling, na de behandeling van plaat 10—12
alle enkelvoudige letterteekens heeft leeren kennen en dus, met
uitzondering van de twee klanken, alle woordvormen kan lezen,
die niet te veel zijn samengesteld.
Het gebruik van het Vierde leesboekje eischt eene vooraf-
gaande behandeling van de tweeklanken, die niet in geregelde
volgorde en ook zonder bepaald aangewezene voorbereiding in de lees-
oefening zijn opgenomen, omdat wij ze als eenvoudige samensmel-
ting van twee verschillende spraakklanken wenschen op te vatten.
Toch is eenige voorbereiding daartoe wel noodig, die natuurlijk
het best door oefeningen bij het schoolbord kan geschieden en den
leerling niet veel moeite zal geven, wanneer hij de voorafgegane
oefeningen geleidelijk en langzaam heeft doorgewerkt.
Eerst in het V ij f d e leesboekje kan zich de leesoefening op
ruimer gebied bewegen, omdat de leerling dan bekend is geworden
met alle spraakgeluiden en mët de letterteekens, waardoor zij worden