Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
M
en verlevendiging aan "t onderwijs, en wijst althans eenigszins
aan den geest, waarin wij de lessen wensehen te behandelen.
Daar 't ook van belang is, dat de kleinen reeds spoedig in staat
worden gesteld, om zelf de aangeleerde lettervormen af te beelden,
hebben wij — zonder juist eene schrijfleesleerwijze te bedoelen —
bij iedere les eenvoudige schrijfoefeningen vermeld, die tot het vor-
men van de aangeleerde letterteekens voorbereiden. Natuurlijk wordt
daarmede geen stelselmatige gang voor 't schrijfonderwijs beoogd.
Onze platen zijn gescheiden in drie groepen. De leesoefeningen
naar aanleiding van de eerste groep, plaat 1—4, bedoelen hoofd-
zakelijk het opvatten der zelfstandige naamwoorden in vereeniging
met het lidwoord; die der tweede groep, plaat 5 —9, 't gebruik der
zelfstandige werkwoorden zijn en hebben, benevens de persoons- en
tijdvormen der werkwoorden, in vereeniging met bijvoegelijke naam-
woorden en zelfstandige naamwoorden; de leesoefeningen, die zich
vastknoopen aan de derde groep, plaat 10—12, bepalen zich ook
tot de samengestelde tijdvormen der werkwoorden, 't gebruik van
eenige wijzigende werkwoorden enz. Na de behandeling van iedere
groep volgt dan eene algemeene herhaling tot toepassing van
't geleerde.
§ 12. De Leesboekjes.
De verschillende oefeningen, die zijn gehouden naar aanleiding
van de platen, of liever nog van de voorwerpen zelve, die zij
voorstellen, dienen alleen tot voorbereiding voor het eigenlijke lezen
uit een boek. Daarin moet de kleine leerling ook geoefend
worden.
Na iedere afdeeling van onzen Leergang volgt daarom het gebruik
van een leesboekje. Dat leesboekje kan men het kind reeds in
handen geven, zoodra het met de lettervormen bekend wordt ge-