Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
belangstelling te wekken. Hij vergeljkt hot teeken met bekende
voorwerpen, of het spraakgeluid, 'twelk het voorstelt, met bekende
geluiden; hij maakt daarbij van al die kleine hulpmiddelen gebruik,
die door nieüwold , van heyningen-bosch , rukens en pbinsek zoo
meesterlijk zijn aangewend. Zijn de afzonderlijke letterteekens, waaruit
het woord bestaat, wel opgevat, dan worden ze ook als geheel, als
woord beschouwd, en zoo wordt de voorstelling der zaak aan deze
zichtbare grosp van letterteekens vastgeknoopt.
Thans kunnen de oefeningen beginnen met het opvatten der com-
binatiën, die uit de aangeleerde spraakfiguren te vormen zijn: de
eigenlijke leesoefeningen, eerst van enkele woorden, dan van een-
voudige woordverbindingen. Al spoedig breidt zich de stof voor die
oefeningen aanmerkelijk uit. "Waar de leerling er moeite mede heeft,
een woord dadelijk als zoodanig op te vatten, daar leert men hem,
het uit bekende spraakfiguren langzamerhand samenstellen. Echter
doe men dat altijd lezende. Ga 't eerst ook traag en slepend, de
oefening zal de opvattingsgave weldra sterken; den ouden speldeun
ermee te verbinden zou geheel tegen onze bèdoeling zijn. Liefst
of wel altijd kieze men woorden, die eene voor de kinderen ver-
staanbare beteekenis hebben, en men verzekere zich door vraag en
gesprek, dat de voorstelling of het denkbeeld telkens tot bewustheid
komt, wanneer het woord door de kinderen wordt uitgesproken.
Men late zich niet door dat oponthoud of door den tragen gang der
eerste oefeningen afschrikken. Zoo ergens , dan is hier het „haast
u langzaam" te betrachten; want niet in 't opvatten der woorden
alleen, maar daarin bestaat de leeskunst, dat, naar aanleiding van
't uitgesprokene woord, de daardoor voorgestelde denkbeelden voor
't geestesoog verrijzen. Naarmate de omstandigheden 't vereischen,
kan nu aan de leesoefening eene meerdere of mindere uitbreiding
gegeven worden, waardoor de leerling in de vlugge opvatting der
verschillende woordvormen wordt geoefend en bevestigd, en daaraan