Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
voor de kleine lezers duidelijk de maken, als men inderdaad woorden
met beteekenis leert opvatten. Zonder terechtwijzing voor de uitspraak
is 't lezen leeren niet mogelijk. Daarom bestaat er ook geen drin-
gende reden, om, in navolging van sommigen, toon-ofklankteekens
aan te nemen, ten einde reeds dadelijk de wijzigingen in de uit-
spraak te onderscheiden. Door 't gebruik ervan maakt men den
kleinen lezer zijne taak noodeloos moeilijk. De taal kent immers
die teekens niet, weldra moeten ze weer wegvallen; ze zijn dus
van geen praktisch nut. Laat dan het kind sommige woorden liever
eerst verkeerd uitspreken, b.v. dè, den, hond, pop, enz. Hij zal
met eenige terechtwijzing de zuivere uitspraak spoedig aanleeren,
en, dewijl hij van den beginne gewend wordt op de beteekenis te
letten, weldra daarin geene fouten meer maken. Wij hebben daarom
bij onze oefeningen liever van geen toonteekens gebruik willen
maken.
§ 11. Volgorde en doel der oefeningen.
ïen einde een duidelijk overzicht te geven van den gang en het
doel der oefeningen, die naar aanleiding väTi elke plaat gevolgd
kunnen worden, zullen wij ze in het practisch gedeelte dezer
Handleiding elk afzonderlijk beschouwen.
De plaat wordt voor de klasse opgehangen, of beter nog, indien
't mogelijk is, het voorwerp zelve aan de kleinen vertoond. Dat
voorwerp of de afbeelding ervan geeft aanleiding tot eene zoogenoemde
aattschouwingsoefening. De leerling wordt erdoor gebracht tot opmer-
ken, waarnemen, onderscheiden, vergelijken; tot het vormen van
eene heldere voorstelling der zaak in haar geheelen omvang, door
nauwkeurige opvatting der enkele deelen en de vereeniging ervan
tot een duidelijk beeld. De leiding van den gedachtengang in 't ge-
sprek, dat tusschen den onderwijzer en den kleinen leerling wordt