Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
voor; daarom hebben wij ouder de leesoefeningen, bij de behan-
deling der verschillende platen opgegeven, alleen die vormen op-
genomen, waaraan eene goede beteekenis is verbonden, zonder
daarom, wanneer men 't noodig mocht achten, andere oefeningen
te willen uitsluiten. Alleen het zoogenoemde spellen ligt niet in ons
plan. De samenvoeging der spraakgeluiden moet al aanstonds lezen
zijn; eerst langzaam, door afzonderlijke opnoeming der letterklan-
ken, dan spoediger, door ze tot één spraakgeluid te doen samen-
smelten; eindelijk met eene snelle en vlugge opvatting als een
woord, dat eene bepaalde gedachte vertegenwoordigt.
Onder de letterklanken zal 't aanleeren der h , als eene bloote
aspiratie, eigenaardige moeilijkheden veroorzaken. Dat spraakgeluid
komt alleen als beginletter voor, 't kan niet afzonderlijk gehoord
worden. Daarom is die letterklank reeds onder de eerste oefeningen
opgenomen.
Ook 't lidwoord de is, juist om de stomme e, moeilijk als samen-
stelling op te vatten, 't Heeft geen bezwaar, dat de leerlingen
't eerste als dè lezen. Eenè kleine terechtwijzing na de eerste
oefeningen zal hun leeren, het op te vatten, alsof 't eeu enkel
spraakgeluid ware. Reeds in de 4« oefening wordt daarom de op-
vatting der verschillende vormen van 't lidwoord ten taak gesteld.
Als aanwijzer van 't naamwoord mocht het niet te lang achterwege
blijven. Het opvatten van de daariii voorkomende stomme e levert
weinig bezwaar op, omdat de leerling dat in t werkelijk leven,
bij eene goede uitspraak, gedurig hoort.
In 't algemeen moet men niet vergeten, dat het, bij de inrichting
van ons letterschrift, niet mogelijk is, om alle nuances der spraak-
geluiden, zooals ze bij verschillende combinaties worden gehoord,
door afzonderlijke teekens voortestellen. Reeds van den beginne
dient men op de eischen en regels eener goede uitspraakleer te
letten, en 't zal over 't algemeen niet moeilijk zijn, om die eischen