Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
groot gebied uitbreiden. Omtrent die Ipésorfemnrjen nog eenige op-
opmerkingen.
't Behoort tot de eigenaardige kenmerken der natmirlijke lees-
leerwijze, dat de leerlingen reeds dadelijk de samenvoeging der
spraakgeluiden als een woord van eene bepaalde beteekenis leeren
opvatten, 't Is natuurlijk, dat men met de eenvoudigste woordvormen
moet beginnen, maar daarom niet noodzakelijk, dat men, zooals
bij de spelmethode, de combinatiën van twee letterklanken, de ver-
binding van een klinker met een medeklinker, eerst afhandele,
voor men tot woorden overgaat, die met een medeklinker beginnen.
De letterklanken , die als slotletters voorkomen , worden 't gemak-
kelijkst onderscheiden; 't vereischt eenige oefening, om ze ook
dadelijk als beginletters te gebruiken. Die oefening moet niet te
lang uitgesteld worden. Wij maakten daarom geene zwarigheid,
om reeds in de eerste leesoefeningen woorden op te nemen, die
met een medeklinker beginnen.
't Is immers ons doel, om het woord als een geheel op te vatten,
als een spraakgeluid, waaraan wij eéne bepaalde beteekenis hechten.
waarbij men iets kan denken. Die woorden zullen dan des te beter
aanleiding geven tot spreekoefeningen en 't vormen van de voorstellingen
en begrippen, aan die woorden vastgeknoopt. Eigenlijk zou men
dus, om aan 't beginsel getrouw te blijven, voor iedere leesoefe-
ning nooit andere woorden moeten gebruiken, dan die inderdaad
beteekenis hebben, en ze dadelijk tot kleine spreekvormen of
zinnen kunnen samenvoegen, 't Valt echter niet te ontkennen, dat
voor 't verwerven van de noodige vlugheid in de opvatting van
samengestelde spraakgeluiden veelvuldige oefening noodig is, en
't kan ook geen kwaad, dat die oefening wordt verworven door
't opvatten en lezen van woordvormen of deelen ervan, die op zich
zelve geene beteekenis hebben. Die combinatiën, de bestanddeelen,
waaruit de woorden zijn samengevoegd, doen zich echter van zelvo