Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
't samenvoegen van verschillende spraakgeluiden verkregen. Daar-
door valt hun het opvatten der tweeklanken gemakkelijker.
De tweeklanken vervallen in twee groepen, die op i (ie) en u (op)
eindigen. Tot de eerste groep behooren: aai, ooi, ei en ui; tot
de tweede; au, ou, eeu en ieu. De zwarigheid bestaat alleen
daarin, dat de leerlingen in deze verbindingen den grondklank t
als ie en u als oe moeten opvatten. Met eenige toelichting en oefening
wordt die zwarigheid weldra overwonnen en leeren de kinderen
ook deze spraakgeluiden in hun waren aard kennen, 't Kwam ons
daarom niet noodig, zelfs niet doelmatig voor, ook de tweeklanken
in ons stelsel op te nemen. Mocht men 't echter noodig of nuttig
keuren, ze op gelijke wijze als de eigenlijke grondklanken te be-
handelen , wij hebben daartegen geen bezwaar. De aanleiding
daartoe is in de door ons geleverde bewerking begrepen.
't Stel platen, dat wij tot grondslag nemen voor de aanschou-
wingsoefeningen der aanvangsklasse, ten einde daarmede tevens de
letterteekens te leeren kennen, zoowel afzonderlijk als in hunne
eenvoudigste samenstelling, bedraagt 12. Wanneer de leerlingen
deze 12 oefeningen hebben doorgewerkt, wat in 4 of G maanden
zeer gemakkelijk kan geschieden, dan hebben ze de grootste moei-
lijkheden van 't aanvankelijk lezen-leeren overwonnen en zijn in
staat, om kleine volzinnen, uit een- en zelfs enkele meerletter-
grepige woorden samengesteld, te lezen en te verstaan.
§ 10. De leesoefeninqen.
't Is niet noodig, dat de oefening in 't samenvoegen van ver-
schillende spraakgeluiden tot een woord worde uitgesteld, totdat de
leerling alle letterteekens heeft leeren onderscheiden.
Die oefening, het eigenlijke lezen, kan reeds dadelijk beginnen
en zich, bij den voortgang der oefeningen, al spoedig over een