Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
De woorden, die in vele opzichten het best aan die eischen
voldoen, zijn:
roos — 00, r, s.
peer — ee, p.
hoed — oe, h, d.
pen, pot — e, O, n, t.
zaag — aa, z, g.
muur— uu , m.
vat — a, V.
juk, korf — u, j, k, f.
bijl _ ij, b, 1.
schip — i, ch.
wieg — ie, w.
devr — eu.
Wanneer de benaming van deze voorwerpen voor de leerlingen,
wat zeker weinig het geval zal zijn, eenige zwarigheid mocht op-
leveren , zou men allicht een enkel meer bekend voorwerp in de
rij kunnen schuiven, echter zonder daarom de orde van de geheele
groep te verlaten.
Men zou ook eene andere woordenreeks kunnen nemen, die aan
dezelfde eischen voldoet. Toch is die keuze niet gemakkelijk, de
verandering van de door ons voorgestelde vrij moeilijk, als men
het verband niet wil verbreken. Men zal dat ervaren, als men wij-
ziging beproeft en namen wil behouden van algemeen bekende
voorwerpen, die ook tot aanschouwingsoefening kunnen dienen.
Het aanleeren van de kan op dezelfde wijze geschieden,
door de ontleding van woorden, waarin zij voorkomen. Men kan
(?chter ook een anderen weg inslaan en ze, volgens hun waren
aard, als samensmelting van twee klanken behandelen. De leerlin-
gen hebben de grondklanken, waarvan ze afgeleid zijn, reeds leeren
kennen en door de voorafgegane oefeningen eenige vaardigheid in