Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
daarna de ontleding van het hoorbare vroord in enkelvoudige spraak-
geluiden , van het zichtbare in enkelvoudige letterteekens: eindelijk
het vastknoopen van de enkele geluiden aan de teekens, die voor
't oog moeten verzinnelijken, wat alleen door 't oor waargenomen
en door de spraakwerktuigen kan voortgebracht worden.
Het getal der enkelvoudige spraakgeluiden is niet groot; dat der
letterteekens, waardoor wij gewoon zijn ze te verzinnelijken, even-
min. Men kan licht een klein getal woorden kiezen, waarin ze alle
voorkomen. De keuze moet evenwel met overleg geschieden en is dan
evenmin gemakkelijk als ruim. De woorden, die tot het leeren op-
vatten der letterteekens zullen dienen, moeten zoo eenvoudig mo-
gelijk zijn, namen \a,nvoorwerpeii, wier afbeelding op't eerste gezicht
door de jeugdige leerlingen herhend en met den juisten naam kan
bennemd worden; liefst van voorwerpen, die men ook werkelijk aan
hen kan vertoonen. De namen moeten niet te moeilijk zijn, en eene
langzame, natuurlijke uitspraak moet de spraakgeluiden ongezocht
doen hooren. Voorwerpen, die in de taal van 't dagelijksch leven
of in de gewestelijke uitspraak der kinderen anders benoemd worden
dan in de beschaafde taal, zijn af te keuren, ook die zich niet in
eene eenvoudige, sprekende teekening laten voorstellen; want aan-
schouwingsoefening, spreekoefening en leesoefening zullen elkander
wederkeertg ondersteunen, en ook de eerste schrijfoefening kan
daarmede geleidelijk gepaard gaan.
Aansclinuwing en sprehm, ziedaar de hoofdzaak, het middelpunt
van 't onderwijs der aanvangsklasse.
§ 9. De letterteekens.
De spraakgeluiden, die wij in ons letterschrift door afzonderlijke,
enkelvoudige of samengestelde letterteekens voorstellen, zijn Aeopene
klanken : a a, e e, ie, o o, u u, o e en eu, de geslotene klanken :