Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
kennis haren oorsprong neemt, en zich vastknoopen aan 'tgeen den
leerling het naaste ligt.
Dat zijn algemeen erkende onderwijskundige regels. Verschil kan
er alleen bestaan over 'tgeen men heeft te houden voor de elementen,
waaraan het onderwijs moet worden vastgeknoopt. De elementen eener
zaak, in den eigenlijken zin genomen, liggen ons niet altijd't naast.
"Wij leeren ze, over 't algemeen, eerst door ontleding, afzondering
en onderzoek kennen.
Wat voor ons, zooals wij 't noemen, aanschouwelijk is en zich
bij de eerste waarneming als eene eenheid aan ons voorstellings-
vermogen voordoet, is veelal niet het eenvoudigste, maar iets sa-
mengestelds. Dat is eene algemeen erkende waarheid; bij het onder-
wijs vooral moet men haar niet uit het oog verliezen, 't Komt er
dus vooral op aan, te weten, wat zich aan den leerling als eene
eenheid voordoet, niet of die eenheid ook een der grondbestanddeelen
is , waaruit het samenstel zijner kennis wordt opgebouwd.
Wat zou dus het aanschouwelijke en eenvoudige zijn, en dien-
tengevolge het naastliggende, het begin in de kcsknnst voor het
ongeoefende kind ? Voorzeker niet het enkelvoudige spraakgeluid,
dat hij nog eerst door oefening van het oor en de spraakwerktuigen
moet onderscheiden, dat hij door afzondering en ontleding moet
leeren kennen. De eenheid is voor hem het woord, de naam der
dingen; het woord, dat in de voorwerpen zelve eene lichamelijke
gestalte voor hem heeft, waardoor hij zich de voorstelling der dingen
als van zelve vertegenwoordigt. Daarom wordt ook de oefening van
't aanschouwingsvermogen vastgeknoopt aan de zinnelijke opvatting,
beschouwing en ontleding der voorwerpen.
Waarom zouden wij ook niet het leesonderwijs beginnen met het
woord en eerst door de oplettende waarneming daarvan, door ont-
leding en afzondering overgaan tot de enkelvoudige geluiden ? Eerst
de voorwerpen, dan de hoorbare naam, vervolgens de zichtbare;