Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
opzettelijk en duidelijk worden herinnerd en, in overeenstemming
met de behoeften van den tijd, in eene doelmatige reeks van oefeningen
worden samengevat.
Voor zulk eene vereenvoudiging en samenvatting zijn ze, blijkens
onze langdurige ondervinding, inderdaad vatbaar. Dat beoogt de
rangschikking en inrichting onzer oefeningen bovenal, maar buiten-
dien ook eene doelmatige aansluiting van 't eerste leesonderwijs bij
de amschomvimjsoefeningen, waardoor het kind zal komen tot opmerk-
zaamheid, waarneming en zelfbewuste opvatting van al wat hem
omringt.
In beginsel sluit onze leerwijze zich aan bij die van nieuwold
en zijne navolgers; wij volgen eerst den analytischen weg. De elemen-
ten der taal zijn echter door ons samengebracht in een klein aantal
grondwoorden, de namen van zeer bekende voorwerpen, die tevens
tot aanschouwingsoefening kunnen dienen. Het aanvankelijk leeson-
derwijs in verband met schrijfoefening wordt dus vastgeknoopt aan
het aanschouwelijk onderwijs. Het kenmerkende onzer methode be-
staat daarin, dat wij de eerste en eenvoudigste aanschouwingsoefe-
ningen tevens trachten dienstbaar te maken tot het aanleeren van
de gronden der leeskunst, om daardoor den leerling te brengen tot
het lezen en opvatten van in 't letterschrift uitgedrukte gedachten
met nauwkeurigheid, vaardigheid en duidelijkheid. •
Ten einde de gronden dier leerwijze duidelijker in 't licht te stellen,
dienen wij meer opzettelijk het oog te vestigen op de elementen der
spreek- en schrijftaal, waarvan de kennis voor het leeren lezen
noodig is.
De elementen der spreektaal zijn voorzeker de spraakgeluiden,
waaruit de woorden bestaan, en dus voor het leesonderwijs de
letterteekens, waardoor die spraakgeluiden worden voorgesteld. Het
onderwijs dient met de elementen te beginnen. Het moet daarbij zijn
grondslag hebben in de aanschouwing, de bron, waaruit al onze