Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
.stellino bij 't kind voor de zaak, die het zal opvatten. Alle poogden
dat te bereiken door eenvoudige en doelmatige afbeeldingen, door
boeiende vertellingen, door versjes en spreuken; door de stof voor
de eerste oefeningen te ontleenen aan den levenskring, de denk-
en handelwijze der jonge kinderen.
Die leerwijzen zijn inderdaad zóó eenvoudig, zóó natuurlijk, zóó
wel doordacht, dat zij verdienen in eere gehouden te worden; zij
voldoen geheel ann de eischen eener gezonde dirfoctieA-: de toepassing
ervan laat misschien in enkele opzichten wel eens te wenschen over.
Het kostte dikwijls veel moeite om den ouden, zoolang bewandelden
weg te verlaten; er bleef, ook bij de waardeering vap het betere,
zooveel van de misbruiken der vroegere methode aan de toepassing
van de nieuwe kleven. De eerste leesoefeningen worden door de
gedurige herhaling zoo licht sleurwerk, wanneer 't eigenlijk beginsel,
waarop zij steunen, niet aanhoudend wordt in 't oog gehouden;
en b'ij sleurwerk is geen ontwikkelend onderwijs mogelijk.
§ 8. De aanschouwelijke leesleerwijze.
't Is geenszins ons doel, eene nieuwe leerwijze te leveren. Het
leesonderwijs is op zooveel verschillende, zeer doelmatige wijzen
beproefd, dat we kwalijk een weg zouden kunnen aanwijzen.
Maar de ervaring leert toch, dat bij de veelvuldigheid der praktische
oefeningen niet zelden vele eenvoudige beginselen worden over 't
hoofd gezien, die door onze voorgangers duidelijk zijn in 't licht
gesteld; dat men, overtuigd van 't goede der algemeen gevolgde
natuurlijke leesleerwijze, aan hare eischen meent te voldoen , als men
aljeen de reeks der voorgeschrevene oefeningen regelmatig volgt.
De verdiensten der mannen, die hunne krachten aan dit eenvoudig
maar belangrijk onderworp hebben gewijd , zullen geenszins vergeten
worden; maar 't schijnt daarom toch niet overbodig, dat ze nog eens