Boekgegevens
Titel: De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Auteur: Bouman, H.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1876
3e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-249
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202732
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Leesmethoden, Aanschouwelijk onderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen: handleiding bij 't gebruik van twaalf platen voor 't eerste leesonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
een herkenningsmiddel, dat de leerlingen het beeld zoowel als de
beteekenis van eene letter wèl hebben opgevat en behouden. Uit
die overweging ontstond de vereeniging van beide oefeningen tot
het leeren van lezen en schrijven tegelijk of de zoogenaamde schrijf-
leesleerwijze. De regelmatige toepassing ervan vond echter eenig
bezwaar daarin, dat het opvolgen van den regel: van 't eenvoudige
en gemakkelijke tot het samengestelde en minder gemakkelijke,
voor lezen en schrijven zoowel een ander begin als eene andere
opvolging der oefeningen eischt. Bovendien maakt men bij beide
gewoonlijk van eene afzonderlijke type, de druk- en schrijfletter
gebruik, en daarbij moeten de jeugdige leerlingen eerst door gepaste
voorbereidende oefeningen de vaardigheid verwerven om van een
schrijTmiddel, griffel of potlood, op lei of papier gebruik temaken,
eer zij dragelijke lettervormen voor den dag kunnen brengen. Hoewel
dus, bij de toepassing van die leerwijze, oefeningen voor het lezen
en schrijven geregeld gepaard gaan, dienen de laatste toch hoofd-
zakelijk om de eerste te ondersteunen en als voorbereiding tot de
opzettelijke oefeningen, die het aanleeren van de schrijfkunst in
volgende schoolklassen vereischt.
§ 7. Toepassing van de algemeene methode.
Bij de verbetering van 't onderwijs, in 't begin dezer eeuw,
werden er door verschillende verdienstelijke mannen zeer doelmatige
pogingen aangewend, om de leesleerwijze meer eenvoudig en na-
tuurlijk en daardoor voor 't ontwikkelende kind aangenaam en ge-
makkelijk te maken. De spelmethode werd verbeterd in ons land
door h. wester, die de aanvankelijke oefeningen tot eenvoudigheid
en regelmaat terugbracht en streng den regel opvolgde: van 't ge-
makkelijke en eenvoudige tot het samengestelde en moeilijke. Dat
had ook reeds basedow in Duitschland gedaan, en eveneens poogde
•1*